Fritz: Анализ на грубите грешки (blunder check). Тази функция не прави пълен анализ на партията, а само показва явните тактически грешки. Достъпна е посредством клавишната команда: shift+control+b, или от меню: инструменти-анализ-анализ на грубите грешки. В диалоговия прозорец са показани следните бутони.
Страна за анализ: (side to analyze)
Можете да ограничите анализа на партията само за едната страна (бэли, или черни, за победител, или победен), подобно при режим: Пълен-анализ.
Изход, Пояснява като текст: (output annotate as text)
Ако партията която сте подложили на анализ вече съдържа коментари, а вие искате резултатите от анализа, да се виждат на техния фон, изберете: "осветяване" (output annotate as variation). Това ще облекчи откриването на резултатите от вашия анализ в текста на партията.
Запис на целите варианти (write full variations), изтриване на старите коментари (erase old annotations), тренировка (training), съхрани оценката (store evaluation):
Ако искате към предложените от енджина варианти, да се записват не само първите ходове, но и целите варианти, изберете: "запис на целите варианти".
Ако искате да изтриете вече съществуващи коментари, изберете: "изтриване на старите коментари".
За да създадете тренировъчни позиции, изберете: "тренировка".
За да се съхранява записа с оценката на позицията след всеки ход, изберете: "съхрани оценката".
Време (time), дълбочина (depth), праг (threshold):
Вие можете да определите средната дълбочина на анализа и времето (в секунди) за употреба на ход. Също така можете да укажите значението за праг на анализа. Програмата ще анализира само тези ходове след които оценката на позицията ще се променя до значение оказано от вас, или по-голямо. Например, задали сте твърде висок праг, (да речем 300 = 3 пешечни единици), то в този случай ще бъдат разглеждани само грубите грешки. Ако зададете много нисък праг, то тогава програмата ще разглежда и по-незначителните грешки, като количеството на приведените коментари към вариантите ще нараства. Указвайки стойност - 0, вие заставяте програмата да разглежда всеки ход, предлагайки по възможност малко ходове, но алтернативни.
Анализ на главната линия (check main line), анализ на варианти (check variations:
Можете също така да избирате между: анализ само на главната линия, само на варианти, или нещо друго.
Съхраняване:
Можете да определите как да се съхраняват партиите след завършване на анализа. За да бъдат заменени оригиналните партии от базата, ИЗБЕРЕТЕ С СТРЕЛКИТЕ - пункта "замени" (storage replace), или да ги добави в края на базата, като нови, ИЗБЕРЕТЕ "ДОБАВИ (storage append)". Партии в които с помощта на анализа са открити груби грешки, ще бъдат отбелязани с черни квадратчета (медали), в списъка с партии. Името на енджина провел такъв вид анализ ще стои в текстов вид пред указаните от него варианти. Ако проанализирате вече анализирана партия но с друг енджин, то неговото име също ще се появява пред вариантите му.

Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Автоигра Наблюдатели Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница