Не-малко са случаите когато опитни шахматисти пренебрегвайки важността на централните полета, се увличат по преждевременна игра по фланга, като заслужено биват наказани за това.

Поучителна е следващата партия.

Друг важен елемент от дебютната стратегия е да се обезопаси царят, като се направи навреме “рокада”, тъй като в центъра ще се чувства несигурен. Пренебрежението към развитието на фигурите и задържането на царят в центъра, често пъти довежда до бърза загуба.

Поучителна е следната партия между начинаещи.

Черните се предали пред неотразимите заплахи "Nc7 и dxc6".