За да тренирате, вие можете да използвате следните опции в Fritz: Тренировка за разчитане, тренировка за атака, защита, тематичен блиц, дебютна тренировка, эндшпилна тренировка и т.н. Както се знае тренировката е основния път към усъвършенстването на игровата техника.

Да започнем с дебютната тренировка.
Пътя до тази опция е Меню:
Инструменти-Тренировка-Дебютна тренировка (tuls-training-Openings training).
Програмата има специални функции предназначени за дебютна и эндшпилна тренировка. И в двата вида, вие всеки път ще започвате играта от конкретна позиция, или определен дебют, усъвършенствайки така техниката си с игра с програмата. Сега изберете опцията от Меню: Инструменти-Тренировка-Дебютна тренировка, или посредством клавишната комбинация "alt+o". От появилият се диалогов прозорец, изберете от списъка с дебюти, дебюта който желаете да изучавате. Позицията която съответства на дадения дебют ще бъде показана от дясната страна на дъската. Щракнете върху "ok", ако сте направили своя избор. Позицията ще бъде пренесена в прозореца с дъската и вече ще можете да практикувате играейки срещу компютъра. Всеки път след използване на командата "control+n" (нова игра), ще се появява отново изходната позиция, докато не излезете от този режим на тренировка (махайки отметката за тази опция). Освен тази в диалоговия прозорец има още три опции.
Научи ходовете (learn moves):
Тази опция е предназначена за запаметяване на самия порядък от ходове на избрания вариант. Партията започва винаги от изходната позиция. Вие трябва точно да въведете ходовете които се появяват в диалоговия прозорец. В случай на въведен неверен ход ще се появи прозореца с треньора, който ще ви помогне да оправите грешката.
Смяна на страните (change sides):
Ще ви бъде предлагано да играете избрания вариант, редувайки бели и черни.
Детайлно (detailed):
Вие можете да изберете да тренирате конкретен вариант от даден дебют, така че да разигравате не само основните му продължения. Ако в хода на дебютната тренировка с програмата, вие желаете ход извън теорията, ще се появи прозореца с треньора в който ще ви бъдат предложени три възможности:
Покажи ход (show move):
Ще ви бъде показан теоретичен ход за дадената позиция.
Игнорирай (ignore):
Ще позволи да остане направения ход. Разбира се, това означава че вие се отклонявате от главния вариант.
Върни ход (takeback move):
Позволява да върнете направения ход и да играете друг.
Коментиране Можете да разширите дебютната тренировъчна база. Учебните примери от базите за дебютните и эндшпилните тренировки, могат да бъдат заменени, или допълнени от примери създадени от вас. Тези бази са разположени обикновено в Program Files\ChessBase\Training, наименувани съответно Openings.cbh и Endgames.cbh. Можете също така да ги съхранявате на друго место показвайки техния път от меню: Инструменти-Опции-Тренировка, или чрез "control+alt+o", след което с "control+tab", достигате до раздел "тренировка".

Практически съвети за дебютната тренировка:
Въведете ходовете от основния вариант на дебюта и съхранете партията, натискайки "control+s". Укажете име на дебюта, (например - защита бенони, класическа система). Можете също така при съхраняване на партията да използвате графата за указване името на противника за запис на данните за дебюта. Въведените от вас варианти програмата ще избира произволно. Можете да влияете на избора поставяйки знаци върху един, или друг ход от варианта. Знака "!", ще удвои в пъти, броя за избор на дадения ход. Знака "!!", ще утрои броя за избор. Ходовете отбелязани с знаците "?" и "??", никога няма да се избират от програмата. Поставянето на тези знаци, както и тези за коментиране на партии, става от прозореца на базите, отваряте конкретната партия, заставате върху дадения ход и натискате десния бутон от малката клавиатура (контекстно меню) и от съответните под-менюта избирате знака. Пробвайте и успех!

Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница