Често срещана грешка в дебюта се наблюдава от хора които обичат да правят профилактика чрез ходовете, - "a3, h3, a6, h6", които в нередки случаи се оказва излишна. Разбира се, когато тази профилактика е наложителна,- тя е оправдана, но такава която се прави от страх да не се случи нещо и без конкретна причина, това е казано направо, - загуба на време. Такова непростимо малодушие, трябва да се пресича навреме, в противен случай това може да се превърне в вреден навик.

Какви са последиците от излишната профилактика може да се види от известният мат на легал.

Забелязваме че хода 3. ... h6 се оказва излишна профилактика. Вместо това за предпочитане са развиващите ходове като: 3. ...nc6, be7 и т.н. не-допускайки жертвата на “e5”, лишавайки белите от всякакво преимущество.

От тази партия разбрахме че основната борба в дебюта се води в централния кръг.

Ето още един ярък пример.

Въпреки материалното си предимство, белите не могат да се спасят от мата.

Тази контраатака “h7-h6 и g7-g5” е характерна за много дебютни варианти. Всеки ход с пешка трябва да се разглежда като ход свързан с определен план от играта. Особено внимание трябва да се обръща на подовете с крайните пешки, избягвайки да се играят в дебюта без конкретни съображения. Недопустимо е механичното развитие в дебюта, като мобилизацията трябва да е свързана с план за активни действия, или атака на царят. Всеки ход който не отговаря на активния план, се счита за загуба на време, въпреки че се развива фигура.