Индекс на статията

Юрий Якович

Да се запознаем с методите за игра в Сицилиански позиции с разностранни рокади.

Основни идеи за черните в Сицилианска защита:

Избягване на симетрията, активна борба за центъра, като се опитват в перспектива да захванат инициативата и да спечелят пространство на дамския фланг и в центъра.

От огромното многообразие от системи за игра от белите, можем да отделим две главни направления в зависимост от това, къде белите ще решат да рокират - на царския, или на дамския фланг. Ако през ранното развитие на Сицилианската защита, белите в болшенството от случаите са се стремили към къса рокада, то в последно време, благодарение на идеите на Раузер, Керес, Велимирович и по-специално бързото нарастване популярността на универсалното подреждане на белите сили по схемата: Be3, Qd2, 0-0-0, f2-f3 и g2-g4, везните накланят на страната на дългата рокада. Разбира се, в такива варианти като система Свещников, (1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5), Сицилианската атака (1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Bb4) и т.н., за белите по конкретни причини ще бъде лошо да рокират на дамския фланг. Но в борбата против вариантите: Дракон, Найдорф, Шевенингенските построения, система Паулсен (1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Qc7) и в атака Раузер (Рихтер), стремежа към голяма  рокада според автора на тези редове (Юрий Якович), е обективно добър избор за белите. При дълга рокада на съперника, за черните практически винаги съществуват два принципиално различни метода за организиране на контраигра.

1. Остави царя в центъра (до по-добри времена, или завинаги( и колкото се може по-бързо създаване на контраатака по дамския фланг, надявайки се пръв да се добере до определилия своето положение неприятелски цар. Ярък пример за успешно провеждане на подобна стратегия служи следната партия.

Черните правят малка рокада, като комбинират контраиграта в центъра с атака по дамския фланг, получавайки достатъчни шансове.

Анализа на партиите приведени тук, ще ви помогнат да усъвършенствате своето майсторство в провеждането на сложна борба, ще се научите вярно да оценявате възникващите усложнения и да избирате най-ефективните методи за атака и защита в разнообразните сицилиански построения, даже да не сте достатъчно запознати с дебютната теория.

Черни пешки на (d6, e6, против бяла пешка на e4).

Най-често черните пешки разположени на (d6, e6), се асоциират с Шевенингенския вариант от Сицилианска защита. Но такова разполагане на черните пешки на (d6, e6), може да се срещне не само в Шевенинген в чист вид, както и близката на него по дух система Паулсен, така и в система Найдорф, атака Велимирович, атака Раузер и др. Стремейки се към бърза евакуациа на своя цар на дамския фланг, белите като начало развиват първо фигурите от дамския фланг - чернополия офицер и дамата. Офицера от "f1" напуска своето начално место значително по-късно, а понякога, може и да остане до края на местото си, оживявайки се само когато трябва да вземе черния кон появил се на полето "c4", а докато при атака Велимирович, този офицер още след първите ходове излиза на активна позиция. Безусловно в повечето случаи офицера от "c1" се развива на (e3, или на g5). За усилване контрола върху центъра и създаване плацдарм за атака по царя, белите могат да разположат пешката по линията "f" по четвъртия, или третия хоризонтал. Понякога (ако позволи противника), на белите би се отдало да пуснат в движение пешката по "g" до "g5", отеснявайки така главния защитник на черния цар, а именно - коня на "f6".

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Принципи-и-правила-на-Тарраш Подвижен-Подвижен център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Дебютни схеми. Уфимцев-Австрийска-атака Анти-уфимцев Григорий Богданович-Система-Цукерторт Нестандартни схеми в Френска Френска-за-черни-гамбитен вариант Френска-за-черни-разменен-вариант Френска-за-черни-система-Нимцович Френска-за-черни-хода-g7-g5 Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Сицилиански-мителшпил Жертвата-на-c3-в-Сицилианска Жертвата-на-b5-в-Сицилианска Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Шахматната-игра-и-слепите Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Как-да-усилите-вашата-игра Способи-за-търсене-на-правилния-ход Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Жертва-на-h7-(h2)Жертва-на-h6-(h3)Жертва-на-g7-(g2)Жертва-на-f6-(f3)Жертва-на-f7-(f2)Жертва-на-g6-(g3)Атака-по-предпоследния-хоризонталМат-по-последния-хоризонтал Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани-коментирани партии. Анализирани-партии Категория: Задачи. ЕтюдиОтидете на началната страница