Пешката е най-слабата, но много важна фигура, която за разлика от другите, върви само напред, по своята вертикална линия, взема по диагонал, също така по диагонал дава шах на противниковия цар, но без да се връща назад. Нейната оценка за сила е - 1.
Първият ход на пешката може да бъде - пълен или половин.
Пълен ход означава че тя може да прескочи 1 поле напред от началната си позиция, а половин - когато се придвижи на следващото поле, след което и в двата случая се движи поле по поле.
Сега да разберем какво е “ан-пасан” или “бито поле”. Вече знаем че началния ход на пешката може да бъде - пълен или половин. Една пешка може да бъде взета от противникова, тогава когато пешката която прави пълен ход премине през поле, което е под удар от чужда пешка. Това поле се нарича “бито поле”.
Пример 1: Белите играят 1. d2-d4, черните отговарят с хода 1. ... c7-c5. Сега белите не вземат черната пешка на “c5”, а я разминават чрез хода 2.d4-d5. Черните на ход играят 2. ...e7-e5. С този ход черната пешка преминава през полето “e6”, което е под удар от бялата. Това означава че бялата пешка има възможност да вземе черната, като заеме полето “e6”, - 3. d5-e6.
Пример 2:
Белите започват с хода 1. e2e4, черните играят 1. ...e7-e5. 2. d2-d4 e5xd4 - така черните вземат бялата пешка на “d4”. Сега белите играят 3. c2-c4, като по тоя начин бялата пешка преминава през полето “c3”, което е под удар от черната, така вземайки бялата, черната ще заеме полето “c3” - 3. ...d4-c3.
Има ситуации в които две фигури могат да попаднат едновременно под удар от противникова пешка. Това се нарича "вилица". Когато бялата пешка достигне осмия хоризонтал, а черната - първия, те ще имат право да се превърнат в друга фигура. Обикновено според позицията се произвежда най-силната фигура, - дамата.
Главната цел е царят на силната страна да върви винаги пред пешката. Освен това той трябва непременно да владее опозицията, ако противниковия цар е няколко полета пред пешката. Какво е опозиция. Опозицията е противостояние на царете когато се намират на една и съща вертикална или хоризонтална линия, а така също и по диагонал. Опозицията бива няколко вида: Близка - когато са един срещу друг през едно поле, далечна - когато са на разстояние един от друг на 3, и 5 полета, по хоризонтала, вертикала и диагонала. Опозицията се явява борба за трите ключови полета пред пешката, - по вертикала и по хоризонтала. Владеенето на опозицията е най-важния метод за постигане на победа в пешечните ендшпили. Трябва да се отбележи че царят на силната страна по възможност трябва да върви през едно поле пред собствената пешка до 6-тия хоризонтал за белите и до 3-тия за черните. Причината е че ако слабата страна спечели опозицията преди тези хоризонтали, то силната страна ще има на разположение запасен или изчакващ ход с пешката. Така противниковия цар ще бъде принуден да отстъпи опозицията. Ако този ход с пешката го няма, партията трябва да завърши реми, тъй като царят на силната страна ще загуби опозицията и където да отстъпи по хоризонталната линия, противниковия цар винаги ще бъде срещу него в опозиция. Сега силната страна даже да завоюва опозицията с още един ход с пешката,то ще бъде временно, тъй като тя ще бъде на един хоризонтал с своя цар и той ще бъде принуден да отстъпи назад. Тогава противниковия цар застава пред пешката и партията неминуемо трябва да завърши наравно. А Защо са важни 6-тия и 3-тия хоризонтал. Когато царят на силната страна достигне до един от тези хоризонтали и даже пешката да е на едно поле зад него по правило се печели винаги. Така царят на слабата страна няма да има поле за отстъпление. Сега пешката трябва да се придвижи до 7-мия или 2-рия хоризонтал, така че противниковия цар да не е шах. Така той ще бъде заставен да заеме поле хоризонтално на пешката, губейки опозицията. За да се постигне такава позиция, трябва много да се внимава да не се загуби опозицията когато пешката застане на един хоризонтал с собствения цар по 6-тия или 3-тия хоризонтал. Ако слабата страна владее опозицията, пешката ще даде шах. Сега противниковия цар застава пред нея и тя не може да бъде вече защитена тъй като при нейна защита, слабата страна ще бъде пат. Разбираме че страната загубила опозицията е била в ситуация - цугцванг.
Нека сега да разгледаме един пример: Бели: цар на "e1", пешка "e2".
Черни: цар: "e8".
Бели на ход.
1. kd2 ke7 2. ke3
Белите вече притежават отдалечената опозиция.
kd6 3. kd4
Това е близка опозиция.
ke6 4. ke4 kd6 5. kf5 kd5
Сега черните печелят опозицията, но за малко.
6. e4+ kd6 7. kf6
Сега белите държат хоризонтална опозиция.
Разбира се че тук е слабо )7. e5+ - и партията завършва реми, тъй като белия цар вече не е пред своята пешка и не може да спечели опозицията след възможните ходове като:
7. ... ke7 8. e6 ke8 9. kf6 kf8 10. kf5 ke7 11. ke5 ke8 12. kf6 kf8 и т.н.)
Сега да се върнем на силното 7. kf6
kd7 8. ke8 ke6 9. kd8 kf7 и пешката достига безпроблемно до полето за превръщане.

Когато пешката е крайна, влиза в сила правилото за "квадрата" на пешката. От голямо значение е разположението на пешката и царете. Ако те са далеко от нея, ще бъде важно кой е на ход. Ако противниковия цар с своя ход влиза в квадрата, той ще може да я застигне и да я задържи, но ако не е на ход той няма да успее и пешката ще достигне до крайната цел. Сега да разберем какво представлява квадрата на пешката. Например, имаме бяла пешка на полето “h2”. Квадрата обхваща полетата от “h2”, до “b2”, “b8” и полето “h8”. Забелязваме че в квадрата влизат полето на което е пешката и полето за превръщане.
При бяла пешка на “h4” квадрата ще бъде от: “h4”, “d4”, “d8” и “h8”.
При преследването на пешката, трябва да се отчита че при всеки ход на пешката , се стеснява нейния квадрат. Ако поставим бяла пешка на полето “a6”, то квадрата ще представлява полетата от: “a6”, “c6”, “c8” и “a8”.
Когато се научи правилото за "квадрата", ще може лесно да се види в кои случаи пешката може да бъде застигната, без да се пресмята ход по ход.
Например имаме черна пешка на “a4” и бял цар на “e4”.
Ако пешката е на ход, царят остава извън нейния квадрат и той няма да може да я догони, но при ход на царя, той е в квадрата и ще успее да я застигне.

Пешката е най-слабата, но много важна фигура, която за разлика от другите, върви само напред, по своята вертикална линия, взема по диагонал, също така по диагонал дава шах на противниковия цар, но без да се връща назад. Нейната оценка за сила е - 1.
Първият ход на пешката може да бъде - пълен или половин.
Пълен ход означава че тя може да прескочи 1 поле напред от началната си позиция, а половин - когато се придвижи на следващото поле, след което и в двата случая се движи поле по поле.
Сега да разберем какво е “ан-пасан” или “бито поле”. Вече знаем че началния ход на пешката може да бъде - пълен или половин. Една пешка може да бъде взета от противникова, тогава когато пешката която прави пълен ход премине през поле, което е под удар от чужда пешка. Това поле се нарича “бито поле”.
Пример 1: Белите играят 1. d2-d4, черните отговарят с хода 1. ... c7-c5. Сега белите не вземат черната пешка на “c5”, а я разминават чрез хода 2.d4-d5. Черните на ход играят 2. ...e7-e5. С този ход черната пешка преминава през полето “e6”, което е под удар от бялата. Това означава че бялата пешка има възможност да вземе черната, като заеме полето “e6”, - 3. d5-e6.
Пример 2:
Белите започват с хода 1. e2e4, черните играят 1. ...e7-e5. 2. d2-d4 e5xd4 - така черните вземат бялата пешка на “d4”. Сега белите играят 3. c2-c4, като по тоя начин бялата пешка преминава през полето “c3”, което е под удар от черната, така вземайки бялата, черната ще заеме полето “c3” - 3. ...d4-c3.
Има ситуации в които две фигури могат да попаднат едновременно под удар от противникова пешка. Това се нарича "вилица". Когато бялата пешка достигне осмия хоризонтал, а черната - първия, те ще имат право да се превърнат в друга фигура. Обикновено според позицията се произвежда най-силната фигура, - дамата.

Дъска Подреждане нотация коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Дебют. видовенаименованияПринципиПодвижен-центърПрибързаноствзаимодействиеВъздействиеподриванеПространствоФлангова-авантюраТемпКонкретна-ситуацияСлабоститеПрофилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижностПробивконтраатака Категория: Ендшпил. ЗакономерностиЦенностЦентрализацияРазмянаИнициативаПробив-в-ендшпилаОпозицияКвадрата-на-пешкатаКлючови-полета Категория: По-брайловия-шах. НезрящитеПравилникФИДЕШвейцарска-система Категория: winboard. Въведениестартиране-winboardПравилаКлавишни-командиКонтролаНастройкиТренировказвуциПрисъжданеКонфигуриранеречникновотомачПозициясъхраняване Категория: Интернет. Регистриранеприсъединяванеfics-командиИграICS-menuнезавършениПартии-на-живосъобщенияfree-композицияканали Категория: Fritz. ЗарежданеДобавяне-енджиниФункцииГорещи-клавишиПараметриРаздел-играФигурна-оценкаТестванеХеш-памет Категория: Игрови-нива. БлицДълга-играРейтингова-играС-разряднициПриятелскаС-треньорТреньор-наблюдаваМачовеТурнир Категория: База-данни. Меню-отвориДебютна-книга.ctgСъздаване-ctgОпции-книга.ctgТест-НаннРедактиране-коментиранеТърсенеДиаграмаЭндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировкаТематична-тренировкаЭндшпилна-тренировка Категория: Енджините. ИнсталиранеМенаджерuci-протоколТоп-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализПостоянен-анализСравнителен-анализЗадълбочен-анализБезконечен-анализАнализ-груби-грешкиАвтоиграНаблюдатели Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница