jaws команди

"alt + m" чете последния изигран ход
"alt + t" чете оставащото време на белите и черните.
със "alt + двукратно бързо натискане на t" се рестартира визуалния дисплей на часовниците, като така се спира jaws да съобщава секундите по време на игра.
втори начин за спиране изговарянето на секундите, като се задържи клавиша "инсърт" и се натиска веднъж буквата "s" докато се чуе "нън".
"alt + s" чете местоположението на курсура
"alt + p" чете разположението на всички фигури, като започва от 8-мия хоризонтал от ляво на дясно
"alt + w" чете разположението на белите фигури
"alt + b" чете разположението на черните фигури
"alt + f" чете разположението на фигурите по вертикалната линия върху която се намира курсура
"alt + r" чете разположението на фигурите по хоризонталната линия върху която се намира курсура
"alt + u" чете полетата и фигурите по диагоналите напред от курсура
"alt + l" чете полетата и фигурите по диагоналите назад от курсура
"alt + d" чете фигурите които защитават и атакуват фигурата върху която сме
"alt + a" чете коя фигура е под удар ако има такава, от фигурата върху която сме
"alt + n" чете всички полета и фигури които атакува коня, когато курсура е върху него
"alt + x" показва кой е на ход

група с "алт"

"alt + i" въвежда ход в диалогов прозорец
"алт + енд" отива в края на играта
"алт + холм"връща в началото на играта
"alt + стрелки на дясно, на ляво" чете ходовете
"alt + page daun" отваря следваща игра в режим (разглеждане на игра)
"alt + page up" отваря предна игра в режим (разглеждане на игра)
"alt + pause" спира часовниците, а след повторно натискане ги пуска
"alt + o" отваря Options-menu
"alt + j" отваря jaws-menu
"alt + h" отваря menu-help

група с "alt + shift"

"alt + shift + t" настройва времето за игра
"ALT + SHIFT + PAGE DAUN" ОТВАРЯ СЛЕДВАЩА ПОЗИЦИЯ "диаграма"
"ALT + SHIFT +PAGE UP" ОТВАРЯ ПРЕДНА ПОЗИЦИЯ
"alt + shift + h"показва ходовете в текстов вид в всички режими
"alt + shift + g" връща в списъка с игрите в режим (разглеждане на игра)
"ALT + SHIFT + B" ОТВАРЯ Board Options
"alt + shift + o" отваря прозорец показващ мощността на енджините
"alt + shift + s" отваря прозорец с опции за съхраняване на pgn фаил
"alt + shift + u" общи настройки на всички енджини
"alt + shift + f" отваря фаил меню
"alt + shift + e" отваря и затваря прозорец за оценка графика
"alt + shift +j" отваря прозорец (Adjuдиcations)
"alt + shift +l"опции на активната игра
"alt + shift + m"меню на "режим енджини"

група с "control"

"control + n" нова игра
"control + b" ние сме с бели фигури
"control + w" ние сме с черни фигури
"control + x" връщаме ход.
"control + m" принуждава компютъра да играе незабавно, но не всички енджини отговарят на тази команда
"control + s" съхранява фаил в pgn формат
"control + o" отваря съхранена игра в pgn формат
"control + c" копира
"control + v" поставя
"control + e"създава позиция
"control + t" активира режим "игра между два енджина", а със "f8" функционален клавиш ги спира
"control + a" отваря прозорец "режим анализ", но не всеки енджин анализира.
"control + f" отваря диалогов прозорец в който се показва пътя към фаила за анализиране
"Control + R" се използва в режим създаване на позиция, като отваря прозорец за избор на фигури, освен това в "ICS" - прозорец "Взаимодействие" отваря контекстното меню на често използваните команди, при игра в интернет.

група с "control + shift"

"control + shift + s" съхранява позиция
"control + shift + o" отваря позиция
"control + shift + f" включва или изключва "avtoflag"
"control + shift + e" създава произволна позиция
"control + shift + h" включва "скрий мислене"
"control + shift + i" включва или изключва допълнителна информация
"control + shift + l" включва или изключва тест за законност
"control + shift + p" включва или изключва "обмисляне на следващ ход"
"control + shift + q" произвежда винаги дама, или не.
"control + shift + c" копира pgn позиция
"control + shift + v" поставя pgn позиция
"control + shift + x" включва или изключва информация от енджина за pgn фаила.

Група с функционалните клавиши които Важат при игра в интернет

"f1" help- помощна информация
"f2" обръща дъската - черни към бели, но това няма да промени реда който jaws обявява позицията или посоката
"f3" приема предложение
"f4" отказва предложение
"f6" предлага реми
"f7" предлага отлагане на играта
"f8" отказва предложена игра, приема или предлага прекратяване на играта без това да повлияе на рейтинга
"f9"предавам се
"f10" затваря режим наблюдение на игра в интернет
"f12"предлагам реванш при същите условия но с различен цвят на фигурите

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница