adjudicate - решавам adjourned games - отложени игри
Analyze -анализ "Black resigns" - черните се предават
"black mates" - черните са мат "Black wins on time" - черните печелят по време
back - назад "Both players ran out of time" " - на двамата противници е свършило времето, реми
channels - канали chessboard - шахматна дъска
clock -часовник could not parse move - невъзможен ход
capture - взема "castling king-side" - малка рокада
"castling queen side" - голяма рокада draw - реми
"Draw agreed" - ремито е прието default - по подразбиране
debug - отстраняване на грешки DISPLAY - излагане, показ
FAQ - често задавани въпроси guest - гост
"Game aborted" - играта е прекъсната help - помощ
handle - име, прякор INPUT -вход, въвеждане, входяща информация
informatеion read - информация прочетете key - ключ, клавиш, код
locations - места loaded - зареден
login - вход message -съобщение
new password - нова парола observe - наблюдавам
offer - оферта, предложение "opponent resignes"- вашия опонент се предава
offer draw - предложение за реми Promote - произвеждане на фигура
password change -СМЯНА на паролата resume - възобнови
return - връщане replaced - заменя
resign - предавам се rematch - реванш
"Stalemate" - пат say - казвам
seek - търся, търси sought - иска
shout - викам, извиквам settings - настройки
your - вашия, ваш, твоят, твой You have - разполагате
You are not playing or examining a game. вие нито играете нито наблюдавате партия user - потребител
What you can try - Какво можете да опитате watch game - наблюдавам игра
"White resigns" - белите се предават "White mates" - белите са Мат
"White wins on time" - белите печелят по време close - затваряне

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница