За да съхраним игра натискаме "control + s" и в отворилият се диалогов прозорец попадаме на първото поле за редактиране , в което въвеждаме името на фаила.

Следващото поле е за избор на тип фаил между "game files pgn и all files", след това с клавиша "таб" достигаме до бутона "запиши" и натискаме клавиша "спейс", но преди това, ако не знаем къде ще се съхрани файла, с "таб" проверяваме къде и в коя папка ще бъде поставен. Ако не искаме там да бъде съхранен файла ние можем да променим местоположението му и с "таб и стрелки" да покажем пътя до желаната от нас папка, след което достигаме до бутона "запиши" и натискаме "спейс"

Когато играем в интернет и искаме да съхраняваме нашите партии, можем да настроим програмата автоматично да ни пита за името след всяка партия. Това може да го настроим като използваме командата: "алт + шифт + s" и в отворилият се диалогов прозорец "опции за съхраняване на игра" поставяме отметка на "save games automatically"- автоматично запазване на играта, след което потвърждаваме с "ok".

Ако това не ни харесва можем просто да използваме за целта стандартното "control + s".

Как можем да разглеждаме игра :

Чрез натискане на "control + o" се отваря диалогов прозорец в който с "таб и стрелки" намираме търсения от нас фаил, след което достигаме до бутона "отвори" и натискаме "спейс".

Един файл може да съдържа стотици и даже хиляди игри. В случай че в файла има само една игра се появява веднага шахматната дъска. Ако партиите в файла са повече от една, се появява списък на игрите и с стрелки на долу, на горе можем да се движим по списъка.

Когато застанем върху някоя игра, ние ще получим информация за името на турнира, годината, имената на противниците, резултата, след което натискаме "ентър" за да се отвори играта.

С "таб" можем да използваме следните бутони

първия отваря играта на която сме застанали,

втория отваря предишната,

третия отваря следващата,

четвъртия е "close" с който можем да затворим фаила.

Това става и с клавиша "искейп"

петия е филтър: Тук търсим игра по номера й, като това би ни вършило работа в дълъг списък от игри, след което се връщаме отново на списъка.

Когато сме отворили игра с "алт + дясна стрелка" четем ход по ход, а с "алт + лява" се връщаме.

с "алт + shift + h" Показва предишните ходове като текст.

с "алт + енд" отиваме в края на играта

с "алт + холм" се връщаме в началото,

"алт + page daun" отваряме следващата игра, а с "алт + page up" отваряме предната.

с "alt + shift + g" се връщаме в списъка с игрите.

За да се върнем в режим "игра срещу компютъра" натискаме "control + n"

Как можем да следим игра без да местим ходовете? - Много просто: като накараме компютъра да го прави вместо нас. Това можем да направим чрез опцията "load game:, която по подразбиране е изключена.

За да я включим ще използваме клавишната комбинация "alt + shift + l".

за да отворим "load game options".Поставяме отметка на "load games with automatic stepping", след което се появява поле за редактиране, в което въвеждаме броя на секундите, които определят през какъв интервал компютъра да премества всеки ход, след което потвърждаваме с "ok".

Сега вече след отваряне на играта чрез "ентър" компютъра автоматично ще премества фигурите.

Ако на някой ход ни потрябва повече време за разглеждането му натискаме клавиша "pause - пауза", а с повторното му натискане компютъра продължава.

Ако искаме да съхраним игри само за четене копираме с "control + c" и поставяме с "control + v" в обикновен текстов файл, но по този начин няма да можем да отворим този файл чрез winboard а само с текстов редактор.

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница