Индекс на статията

Представям ви още една възможност за игра в интернет за незрящи. Това е lichess.org. Сайта е преведен на Български и се играе без програма. Нужни са елементарни познания за навигиране в web страница. Сайта

предлага игра с рейтинг между стотици хиляди потребители, игра срещу приятел без рейтинг, игра в турнир, кореспондентски, игра срещу компютър, анализ на партии, проследяване на партии, решаване на задачи с рейтинг, Изследовател на дебютите, чат между играчите. В действителност някои от тези опции не са напълно достъпни за хора с нулево зрение.

В горната част на страницата има бутон за включване и изключване режима за достъпност за хора с увредено зрение. Когато режима е включен ще чуем: Accessibility: Disable blind mode, а при изключен режим: Enable blind mode. Режима се търси чрез клавиша "b". Този бутон не се вижда от потребители които не използват речев синтезатор. Сайта е достъпен както с jaws, така и с NVDA. За препоръчване е да се използва браузера: Google Chrome.

Регистрацията е лесна, както в freechess.org - указваме потребителско име, парола, въвеждаме имейла си, приемаме условията: Да не се използва помощ от компютър, да не се създават няколко акаунта в сайта, да бъдем толерантни към другите потребители и накрая активираме бутона "регистрация". След като сме влезли веднъж в сайта с своя акаунт, няма да има нужда от въвеждане на потребителско име и парола при всяко влизане в сайта. Разбира се, освен като регистрирани можем да играем и като гост, активирайки пункта "изход" от профила.

За да започнем игра трябва да отворим линка: Създай игра. Това става като натиснем "insert+f7" и чрез клавиша "с" намираме този линк и го отваряме. Посетените линкове обхождаме посредством клавиша "v". След като сме включили режима за незрящи и отворили линка: Създай игра, попадаме върху комбинирания списък: Вариант. Тук можем да изберем между обикновен или шах 960. Оставяме го така на обикновен шах. С "таб" заставаме върху пункта: Времева контрола. С стрелките избираме: определено време, Кореспондентски или неограничено. Да речем че сме указали - определено време. С още един "таб" отиваме върху: Време в минути. С стрелките определяме минутите. С още един "таб" стигаме до пункта: Добавка в секунди. Отново посредством стрелките определяме секундите за ход, ако желаем. Отново с "таб" заставаме върху пункта: С рейтинг или без рейтинг. След като сме маркирали - с рейтинг, сме завършили с настройките за игра. Тези настройки се помнят и няма нужда винаги да ги задаваме, докато не ги променим. Обаче има настройки които не са достъпни в този режим, като: Да играем с белите или с черните, да определяме с какъв рейтинг да бъдат нашите опоненти. По-долу ще опиша как става това при изключен режим за незрящи. Накрая отново с "таб" стигаме до бутона: Create the game с който вече създаваме играта. Преди да го активираме трябва да изключим виртуалния курсур чрез "insert+z". Така курсура ще се фокусира само върху полето за редактиране "moves". При NVDA, това не е необходимо. След като сме го активирали очакваме нашият опонент. До 30 секунди трябва да се появи съперник. При появата му се чува звук. Ще бъдем уведомени с какви фигури сме и каква контрола за игра сме задали. Ако до 30 секунди не сме играли ход, играта се отменя. При повторно забавяне от наша страна рискуваме да бъдем наказани да не играем с рейтинг, първо за 30 минути, след ново повторно забавяне един часи т.н. Изиграният ход проверяваме чрез клавиша "l", а времето за игра с клавиша "c". Независимо дали сме с белите или черните, винаги чуваме първо нашето оставащо време. За да разберем дадена фигура на кое поле се намира използваме командата: "p" (piece). Например: "p n, p q, p r". Белите фигури се изписват с главна буква. За да разберем разположението на фигурите по хоризонтала, въвеждаме: "scan". Например: "scan 1, scan 5". Фигурите по вертикалА: "SCAN A, SCAN D" И Т.Н. Разбира се, всичко това, както и въвеждането на ходовете се потвърждава с ентър.
Оставащото време за игра и последният изигран ход можем да видим и чрез jaws-курсура, и чрез NVDA-курсура.

Имаме възможност да избираме как да се озвучават ходовете: nf3 nc6(стандартна нотация), g1f3 g8f6 (пълна нотация), knight-f3 knight-f6 (на Английски), Ана knight take Feliks 3 (международна нотация). Тази опция - "move notation" намираме чрез "tab".

По време на партията разполагаме с бутоните: Предложи връщане на ход, предложи равенство, предавам се, които също намираме с "tab". Можем да предложим реми и от полето за редактиране, като въведем: "draw", а за да се предадем: "resign".

След края на партията можем да избираме от следните опции: Повторна, различен от последният противник, анализ на партията. Информация за изиграната партия получаваме чрез "insert+f6" с който избираме бутоните. Натискаме клавиша "m". Ще намерим всякаква информация за партията. Трябва да сме изключили виртуалния курсур чрез "insert+z".

Всеки потребител притежава профил. Своя профил можем да намерим от бутона с своя акаунт, който се намира след полето за редактиране в търсачката. Активирайки бутона с потребителското име, ще се отвори страница в която се намират линковете: Профил, предпочитания, език, звук, бутон за излизане от профила и др.

В профила си можем да открием всякаква информация, като: Актуалният рейтинг при класическа игра, при ускорен шах, при блиц, статистика за всички Партии, изтегляне на всички игри, точки от турнира, редактиране на профила, показва блокираните от нас потребители, съобщения от форума и т.н. От своя профил от линка: Предпочитани съперници, можем да получим информация колко пъти сме играли против даден играч. От тук можем да го предизвикаме на игра, да му напишем съобщение, да го следваме и да го блокираме. А от линка: Редактирай профила, можем да променяме своя имеил, потребителското име, паролата и даже да си закрием акаунта.

От линка: Звук, можем да променяме стандартния звук предхождащ стартирането на партията или самите ходове. След като сме отворили линка: Звук, ще стигнем до първия бутон: Silent (без звук), вторият е Standard \стандартен). След това следват: Piano, NES, SFX, Robot, Pentatonic и накрая, Speech, който изговаря ходовете.

Използвайки търсачката в сайта чрез клавиша Българското или английското "e" (edit), можем да намираме профилите на други потребители и да видим информация за тях.

Сега за да играем с по-силни съперници трябва да вдигнем долната граница за стойност на рейтинга. Както вече знаем за да започнем нова игра, трябва отново да щракнем върху линка "Създай игра". Диапазона на рейтинга на нашите опоненти по подразбиране е 600-2999. Нашият начален рейтинг ще бъде 1500. Първо изключваме режима за слепи щраквайки по бутона (Accessibility: Disable blind mode) и когато чуем (Enable blind mode) значи че режима е изключен. Сега активираме линка "Създай игра". С "tab", или чрез клавиша "c" стигаме до комбинирания списък: Вариант. С "tab" намираме опцията "с рейтинг". с стрелка надолу ще чуем 600-2999. Маркираме с клавиша "интервал" и сега с "tab" трябва да чуем същото. Чрез "alt и стрелка надясно" вдигаме долната граница, а с "alt и стрелка наляво" я сваляме. По надолу отново с "tab" достигаме до бутоните: Черни, произволна и бели. Избираме една от трите възможности и активираме с "интервал". След като се появи съперник, бързо трябва да включим режима за незрящи натискайки клавиша "b". След като сме намерили бутона (Enable blind mode), натискаме бързо два пъти подред върху него и стигаме до полето за редактиране. Ще чуем с кои фигури сме, името на нашият съперник и контролата за игра. Не бива да забравят тези които използват jaws, да натиснат "insert+z". По време на игра ако случайно курсура се отклони от полето за редактиране, посредством един "tab" нагоре или надолу се озоваваме на полето за редактиране "moves".

За да ни бъде анализирана играта с "tab" намираме линка "анализ" и го активираме. След това с клавиша "b" достигаме до бутона: Компютърен анализ и натискаме "ентър". Изчакваме няколко минути и след като чуем съобщението за край на анализа, с стрелки разглеждаме анализа. Ако желаем да си изтеглим партията можем да го направим от линка за изтегляне, както анализирана (анотирана), така и без анализ (необработена).

За да играем с компютъра, чрез "insert+f7" намираме линка "игра с компютър". Чрез "tab" попадаме върху комбинирания списък: Вариант в който определяме времето за игра - неограничено, кореспондентски или определено. След това указваме нивото за сила. Съществуват 8 нива. Преди да натиснем бутона за стартиране на партията, определяме цвета на фигурите.

Едни от най-силните шахматисти в света също играят в този сайт. За да гледаме техни игри отваряме линка "текущи игри". След това чрез клавиша "h", достигаме до заглавието "гледай". С стрелка надолу стигаме до линка lichess tv. От тук можем да следим на живо игри. С "alt" плюс лява стрелка се връщаме в предната страница и натискаме "insert+f7", след което чрез клавиша Българското "и" намираме линка "играчи". Появява се списък с профилите на играчите и от него можем да изберем профила на даден шахматист. От там можем да видим информация за него и да свалим играните партии през деня, ако има такива!


за да чувате на Български език информацията при стартиране на партията и самите ходове, е необходимо да изтеглите съответния речник. За потребителите на NVDA, това е файла: sapi5-Gergana.rar

Сега след като сте изтеглили файла, трябва да го разархивирате и да го поставите в папката: sapi5. За да стигнете до нея трябва първо да натиснете клавиша: windows. Ще чуете: Поле за търсене. Пишете: %appdata% и натискате "ентър". Сега пътя към папката sapi5 е следният: NVDA/speechDicts/voiceDicts.v1/sapi5. Сега отваряте тази папка и в нея поставяте файла: sapi5-Gergana.dic. Това е всичко и и сега би трябвало да чувате на Български език ходовете по време на игра.

Към този речник можете и вие да добавяте думи и изрази които да бъдат изговаряни на Български от екранния четец. Това става от менюто на NVDA, натискайки "insert+n". С стрелка надолу намирате: подменю Настройки, опции, подменю речници. С стрелка надясно и надолу намирате опцията: Гласов речник и го отваряте. С "tab" обхождате бутоните: Добави, редактирай, премахни и ok. Чрез бутона: Добави можете да задавате думи и изрази които искате да чувате. В полето: Образец, въвеждате дума или израз на Английски, а в полето: Заместител, указвате как това да се чува на Български език. Можете да слагате отметка да се зачитат ли главните букви или не. Още по-надолу с "tab" стигате до вид групиране и радио бутоните: Навсякъде, регулярен израз и цели думи. С стрелките избирате: Цели думи и потвърждавате с ok. Така можете да добавяте неограничен брой думи и изрази. По списъка с записите в речника се движите чрез стрелките. За да затворите речника трябва отново да потвърдите с ok.

За потребителите на jaws, това е файла: chrome.rar

Разархивирате файла: chrome.rar. Този файл трябва да го поставите в папката: Enu. Сега натискате клавиша windows и в полето за редактиране пишете %APPDATA% И НАТИСКАТЕ "ЕНТЪР". пътя КЪМ ПАПКАТА: ENU Е СЛЕДНИЯТ: Freedom Scientific/jaws/версията на програмата/Settings/enu. В тази папка поставяте файла: chrome.JDF.

За да добавяте към речника други Английски думи и изрази, първо трябва да отворите браузера Google Chrome, след което отваряте речника чрез "insert+d". Чрез клавиша "tab" намирате бутоните: add (добави), change (замени), delete (премахни) и ok. Когато активирате бутона: add (добави) в първото поле: actual word, въвеждате английските думи, а по-долу в второто поле: replacement word въвеждате това което искате да чувате на Български език от екранния четец и потвърждавате с ok. Затваряте речника с стандартното "alt+f4". Ще бъдете попитани да се запазят ли промените, или не. Вие решавате какво да изберете. Имайте предвид че този речник важи за всички сайтове които посещавате, но само с браузера Google Chrome.


Всеки регистриран, който желае може да се присъедини към моя отбор (група) tupalupa
от този линк:
https://lichess.org/team/tupalupa
Трябва само да се щракне по бутона: Присъедини се към отбора. До него се стига чрез клавиша "b".

Сега да ви запозная с начина за игра в турнири, как да си създадете отбор, а защо не и турнири.

Участие в турнири
Има два вида турнири: Arena (арена) и Swiss (по Швейцарска система). Arena са турнири в които целта е да се спечелят колкото се може повече победи за определено време, например за един час, затова почти винаги се играят блиц-партии. Swiss са турнири които се играят по Швейцарска система, които могат да бъдат както блиц турнири, така и рапид и с класическа контрола. С класическа контрола се срещат много рядко, затова ако вие създадете ваша група (отбор), можете самите вие да направите турнир както по класическа, така и по друга контрола. За да играете в турнир по Швейцарска система, трябва първо да станете член на група (отбор) който прави такива турнири. А списък с такива турнири можете да намерите от линка: Swiss. Това става след (insert+f7), след което клавиша "s". В отворилата се страница ще намерите списък с турнирите които се играят в момента и тези които предстоят. За да участвате в даден турнир, трябва да отворите линка на турнира. Чрез клавиша "b" стигате до бутона: Присъедини се към отбора. Тук ще видите кой е лидера на отбора, броя на членовете, скорошни членове и местоположението на отбора. Сега натискате клавиша "интервал" и ако видите вашето потребителско име в списъка с членовете, това означава че отбора е достъпен за всеки и че сте включени към групата. Също така ако този отбор се е появил в списъка с вашите отбори, това означава също че сте в този отбор. Трябва да се отбележи че за препоръчване е да избирате отбори с голям брой членове. Но има отбори в които за да стане член даден потребител, то той трябва да бъде одобрен от лидера на отбора и ще получи съобщение: Вашата заявка за присъединяване към отбора ще бъде разгледана от лидера на отбора. След като вече сте в отбора, трябва да активирате бутона: присъедини се към турнира. Сега можете да следите колко МИНУТИ И СЕКУНДИ остават до началото на турнира от пункта: STARTING (ЗАПОЧВАЩ СЛЕД). Трябва да се отбележи че по всяко време можете да се отпишете както от отбора, така и от турнира, чрез бутона: Напусни. В случай че сте решили да играете в турнир, За началото на кръга ще бъдете уведомени няколко минути преди това. Освен това ще получите сигнал за появата на вашият опонент, ще бъдете уведомени с кои фигури сте, името на съперника и с какъв рейтинг е той. По време на игра в случай че ви остава една минута от вашето време, ще чуете сигнал. Между другото има бутон: Върни ход, който позволява както вие, така и вашият опонент да предложи връщане на даден ход, който намирате посредством клавиша "tab". Там са и бутоните: приеми и отказ. След края на играта, отново с "tab" стигате до линка: Продължи турнира и го активирате. Партията се затваря и се появяват линковете и бутоните от страницата на турнира. От бутона: ONGOING, можете да видите колко партии има още неизиграни от кръга, ако има такива. Сега нищо друго не трябва да правите, само изчаквате сигнала за появата на следващия противник. Времето между кръговете при rapid турнирите (с ускорена контрола) почти винаги е една минута. Турнирите с класическа контрола интервала между кръговете може да бъде от 5 минути нагоре. Най-често турнирите с ускорена, или класическа контрола, предимно са от 5, 6 и 7 кръга. След края на турнира можете да видите и кое место сте заели в крайното класиране. Освен това можете да видите и статистика за победи с белите, с черните и постигнати ремита в проценти. По една или друга причина ако сте започнали турнира и нямате възможност да го продължите, има бутон: "напусни". Това се отнася и в случаите когато сте се записали за определен турнир и в последният момент се е появил някакъв ангажимент, можете също така да се отпишете. Имате възможност да членувате в много отбори и да следите за предстоящите техни турнири от линка: Отбори, след което от Моите отбори. Турнирите, ако има такива в даден отбор се виждат от линка на отбора от списъка с вашите отбори. Освен това можете да следите всички предстоящи турнири от Линка: Swiss (по Швейцарска система). тук са турнирите и на отбори в които не членувате.

А сега да видим как можете да създадете ваш отбор. Натиснете insert+f7. Ще се появи списък с линкове. Сега натискате буквата "о" и като чуете "отбори" натискате ентър. По същия начин в отворилата се страница намирате "нов отбор". Малко по-нагоре от този линк, е и линка "моите отбори". След като сте отворили линка "нов отбор" посредством "tab", намирате полето за редактиране в което въвеждате името на отбора, след това указвате дали вашият отбор ще бъде отворен за всички, или ще се иска потвърждаване за присъединяване. По-надолу въвеждате местоположението на отбора. Още по-надолу въвеждате описание за отбора. Сега вече можете да натиснете бутона "нов отбор" и сте готови. Преди този бутон има линк за "отказ". Тези настройки можете да променяте от линка: "настройки" от линка: "моите отбори". Разбира се, винаги когато пожелаете можете да закриете вашият отбор.

Да предположим че вече имате създаден отбор и като негов лидер можете да създавате колкото си искате турнири, стига да имате членове и желаещи да участват. в съответния турнир. Сега отново намирате линка "отбори" и го отваряте, след което търсите, Leader teams, чрез "insert+f7" и клавиша "l". След като отворите тази страница намирате линка с името на вашият отбор. Отваряте и него. Тук избирате между: Arena tournament (Arena турнири) и SWISS TOURNAMENT (турнири по Швейцарска система). След като сте избрали вида на турнира натискате ентър върху него. Тук определяте името на турнира, броя на кръговете, с рейтинг или без, вариант обикновен, контрола за игра в минути, контрола за игра в секунди, минути между кръговете, чад между лидерите, между отборите и между потребителите. След това са бутоните "отказ" и "създай нов турнир" с което цялата процедура по създаването на турнира приключва. За неговото провеждане от вас нищо не се иска. Вашият турнир ще бъде включен в списъка на предстоящите турнири, които всеки може да види от линка: Swiss. По този начин към вашият отбор могат да се присъединяват неограничен брой потребители и да стане популярен. Това не означава че включилите се към вашият отбор трябва да играят в всеки турнир. От линка: MESSAGE ALL MEMBERS(съобщения към всички членове), можете да зададете да се уведомяват всички ваши членове за предстоящ турнир. Не се отказвайте от създаването на турнири ако в началото не се събират участници, просто турнира няма да се състои. Също така, вие можете да следите колко членове са се записали за вашият отбор и съответно за турнира. Освен това всеки отбор притежава форум в който членовете могат да си пишат даже на Български. За сега това е, ако има нещо неясно питайте.