За да получим информация която ни интересува можем да използваме предвидените за целта команди като след изписването на всяка команда потвърждаваме с "ентър".

Ето най-често използваните команди:
"who" показва списък на всички потребители влезли до момента в сървъра."who главно r" показва списък на всички регистрирани потребители които са в сървъра в момента."who главно u" показва списък на всички нерегистрирани потребители които са в сървъра в момента."who o" показва списък на всички които играят в момента.
Съществуват 4 типа игра
1."Lightning - светкавичен",
2."Blitz - блиц",
3."стандартен",
4."Untimed, "

В първите 3 типа, играем с различен рейтинг, а в "Untimed, без рейтинг и контрола за игра. Този тип игра се използва предимно за демонстрация или за изнасяне на лекции.

Можете също така да играете на - лапаница (suicide).
За да видим списък на всички свободни потребители ще използваме командата "players". Достатъчно е да се изпише само първата буква от командата, например: "p". Списък на свободните играчи с рейтинг близък до нашия "p 15"За да видим първите 20 най-високо поставени по рейтинг потребители от трите категории шах, ще използваме командата "best"Тази информация можем да я видим -отделно по категории, като след командата "best" пишем съответно за: светкавичен "l", за блиц "b" и за стандартен "s".Съществуват канали които са предназначени за определени цели, като помощтни канали, канали за определена тема, канали за турнири и др.Ако искаме да изпратим някаква информация или въпрос до всички потребители, отворени да я видят ще използваме командата "shout", като първо пишем командата, нашето потребителско име и накрая информацията или въпроса, разделени с интервал, като ще получим информация колко потребители са я забелязали.За да изпратим информация до определен потребител ще въведем командата: "shout", нашето потребителско име, неговото и самия текст.•Ако искаме да не виждаме в прозореца "display" информацията която си разменят потребителите по-между си, ще използваме командата "set shout 0" сървъра няма да я показва, а чрез "set shout 1" ще я показва.
За да получим информация за определен потребител ще използваме командата "finger" - съкратено "fi"плюс името на потребителя ще покаже статистика за броя на изиграните партии, броя на спечелените, загубените, равните, датата в която е постигнат най-високия рейтинг, и времето прекарано в сървъра. В случай че не окажем име, то тогава ще видим своя игров баланс.Чрез командата his плюс своето или друго потребителско име ще покаже история на последните 10 изиграни игри: коефициента на двамата, името на съперника, вид на играта, минути и секунди, индекс, дата и т.н.Акаунта на всеки играч в freechess.org разполага с параметри които могат да се променят. Параметрите ще се появят след командата: "Variable" съкратено "var". За да разгледаме последната изиграна от нас игра, използваме командата "EXL". Най-често използваните команди са включени в контекстното - помощно меню" които се активират чрез "ентър", а контекстното меню може да се отвори по-стандартния начин или чрез натискане на "control + r" но само когато сме в прозореца "display".Към това меню могат да се добавят други команди от "ini" файла който се намира в директория-winboard-дял "c", но само от опитни потребители. Всички налични команди, които можем да ползваме, ще ги намерим с командата "help" която ще ни изведе списък на всички команди и информация за начина на тяхното използване.

За да предложим игра на някой потребител, трябва първо да разберем кои от тях са свободни. Ще използваме командата "players", или съкратено "p". Появява се списък който можем да видим в прозореца "display". след това определяме параметрите на нашето предложение. Първо в прозореца "input" пишем командата "match", - съкратено "m", след това въвеждаме или копираме потребителското име от списъка, ако е с рейтинг "r", без рейтинг "u", броя на минутите за игра, броя на секундите при положение че искаме добавено време за ход и накрая цвета на фигурите. За да играем с белите въвеждаме "w", а с черните "b".  Командата може да изглежда така: "m плюс име на опонента плюс r плюс 20 плюс 5 плюс w или b", след което разбира се натискаме "ентър". Ако опонента приеме, ще чуем "challenge" и ако сме с белите в прозореца "input", въвеждаме ход използвайки шахматната нотация. В прозореца "display" ще се появят данни за промяната на рейтинга, При победа, реми, или загуба. Избрания от нас съперник може да приеме или да откаже нашето предизвикателство. Ако в същото време решим да предизвикаме на матч друг опонент, трябва да отмениме предишното предложение като напишем "withdraw". Чрез командата "pending" можем да проверяваме какви предложения за мач имаме и ако решим да отклоним дадено предложение, знаейки номера на опонента можем да откажем като напишем "withdraw" плюс номера. Възможно е да играем без контрола за време и без рейтинг, както е в "Untimed, формулата може да изглежда така: "match, името на опонента, за минути и секунди съответно 0 0". Забележка: По време на игра трябва да се внимава когато изписваме ход с топ, да не се натисне "ентър" по невнимание, или прибързаност след буквата "r", тъй като системата ще сметне че се предаваме. "resign" означава - предавам се.

А ето, като допълнение на тази опция, можете да използвате изпробваното от Бургазлията Огнян Сербезов възможност за игра между познати. Това става като предварително се уговорят по скайп, или телефона, като двамата в определен момент едновременно натиснат клавиша "ентър", но само след като са въвели в прозореца за редактиране командата "seek" плюс времето за игра, което трябва да бъде еднакво и за двамата.

Използвайки командата "seek" (търся) плюс минутите, плюс секунди за ход (така създаваме дъска), призоваваме всички свободни потребители на игра, като ние решаваме срещу кого да играем. Например: пишем seek 10 5, натискаме "ентър" и очакваме някой да приеме да играе с нашите параметри. За да не въвеждаме винаги минутите, и те да станат по подразбиране, ще използваме командата за промяна на параметрите "set". Например искаме да играем винаги с контрола 30 минути, командата ще изглежда така: set time 30. Ако добавим към контролата по 15 секунди на ход, командата ще бъде: set inc 15. В прозореца "display" проверяваме дали наистина тя вече е зададена по подразбиране default. И така, сега ще бъде достатъчно да въвеждаме само "seek". Също така е възможно да избираме нашите противници по рейтинг. Например, желаем да играем с опоненти с рейтинг равен на нашия, или по-висок. Ако рейтинга ни е да речем е 1800, командата ще бъде: seek 1800-2500. Можем да откажем игра на определен играч появил се на нашата дъска посредством "f8". Трябва да се знае че единствено с тази команда можем да го отклоним. Грешка е "alt + f4" тъй като се смята за предаване и се губят точки от рейтинга. От своя страна, ако желаем ние да търсим играчи които са създали дъска по познатият ни вече начин, ще използваме командата "sought". За да бъде нашият избор улеснен, се налага да създадем нужната формула. Да предположим че търсим потребители с контрола за игра не по-малка от 15 минути и не повече от 30 и с рейтинг по-нисък с 100 единици и 500 повече от нашият ще използваме следните параметри: (set Formula time>14&time<31&rated&(rating>(myrating-100). В случай че ни трябват играчи с "ело" по-високо, но не по-ниско от нашето, формулата ще изглежда така: set Formula time>14&time<31&rated&rating >= myrating). Каква ни е формулата проверяваме с командата "variable". Разбира се, да се създава формула съвсем не е задължително. С нея показваме на сървъра какви играчи ни трябват, а списъка с потребителите отговарящи на нашата формула, ще видим в прозореца "display". В този списък освен потребителското име, ще видим номера на дъската, неговото "ело" и с каква контрола предлага да играем. И така, ще използваме командата "play" плюс номера на дъската която сме избрали и натискаме "ентър", очаквайки той да приеме. Но възможно е той да ни отхвърли, така както когато ние създаваме дъска и отказваме игра с "f8". В случай че желаем сървъра да ни покаже всички свободни и очакващи игра потребители, както с различна контрола за игра, различен вид игра, така и с различен рейтинг, ще въведем следната команда: "sought all". Не се учудвайте ако срещнете играчи с параметъра "unrated" но с рейтинг. Това означава че той иска рейтинга да не влияе върху крайния резултат от партията, а да си остане такъв какъвто си е докато той не промени това с "rated".

Като много нужна се явява командата "noescape". За да не се губи партията при прекъсване на интернет връзката двамата опоненти трябва да въведат командата "set noescape 0". В този случай след прекъсване на връзката след шестия ход, партията ще бъде отложена. За възобновяване на партията е достатъчно да влезем отново в сървъра и да въведем командата: m плюс името на опонента. При команда "set noescape 1" партията ще се губи.

За да не виждаме голяма част от ненужните оферти които ни показва сървъра в прозореца "display" ще използваме командата "set seek 0". В случай че ги желаем ще изпишем: "set seek 1".

Ето някои клавишни команди чрез функционалните клавиши.

  • Предложение за реми приемаме с "f3",
  • отказваме реми чрез "f4",
  • предлагаме реми чрез "f6",
  • предаваме се чрез "f9",
  • предлагаме реванш с същите условия но с различен цвят чрез "f12",
  • последния изигран ход проверяваме с "алт + m"
  • Оставащото време за игра проверяваме с "алт + t".

Списък на всички клавишни комбинации
Тук

Чрез командите "set automail" и "set pgn" можем да получаваме изиграните от нас игри на имейла ни в pgn формат.

Ако jaws ни чете информацията от сървъра и това ни пречи по време на игра, можем да ГО СПРЕМ, като използваме клавишната комбинация: "инсърт" плюс "s" до позиция "нън".

Ако по една или друга причина играта не завърши тя не винаги се счита за загубена , а се смята за отложена и може да се доиграе като единия получи предложение от другия за доиграване в случай че и двамата са в сървъра в момента.

имаме право на незавършени до 16 игри, в противен случай няма да можем да играем докато не доиграем поне една.

За да видим списък с незавършените игри ще използваме командата: "stored". А "examine плюс името на вашият опонент" ще можем да видим отложената партия.

За да разберем имаме ли, и колко незавършени игри можем да проверим чрез командата "adjourned", а в прозореца "display" проверяваме за съобщение за появата на някой от потребителите.</p> <p> ако имаме незавършена игра срещу един потребител, можем да използваме командата "match" плюс неговото име. В този случай Ако потребителите са повече от един, ще използваме командата "resume" за да бъдат поканени всички.

Да планираме времето за подновяването на играта с съперник който не е в сървъра можем да му пишем писмо използвайки командата: "tell xxx".

Ако искаме да предложим реми ще използваме командата; "sdraw плюс името на нашия съперник.

Ако се предаваме ще напишем "resign плюс името на съперника.<p>
За съдийски решения при отложени партии идете на http://www.freechess.org/adjudicate/

Освен да играем, ние можем да наблюдаваме партиите не само на играещите в сървъра, но също така е възможно да следим в реално време партии от провеждащи се турнири и първенства. За да стане това е нужно да използваме командата games, или съкратено "g". След това трябва да се появи списък с партии в прозореца display. Всяка партия има номер пред имената на играещите. Заставаме с стрелките върху избраната партия И натискаме control + r. Отваря се контекстното меню. Отново с стрелките търсим командата observe и натискаме ентър. Ако всичко е наред партията се появява. При някакъв проблем може да се появи съобщение като There is no such game - няма такава игра. Освен от контекстното меню този режим може да се активира от прозореца за редактиране impuut. Въвежда се командата observe, или съкратено "o" плюс номера на играта, или името на играча. Чрез "fol", плюс името, ще бъде възможно следенето на партиите на даден потребител докато е в сървъра, без да правим нещо повече. Наблюдението се прекратява чрез "f10" или командата "uno". За да видим изиграните ходове до момента, трябва да натиснем клавиша pause - пауза. Това се прави за да не се връща винаги курсура върху последния ход, при преместен ход от играещите. Така спокойно можем да видим изиграните ходове, като с алт + дясна стрелка вървим напред, а с алт + лява се връщаме назад. p p Когато стигнем актуалната позиция натискаме отново клавиша pause и така ще можем отново да следим играта като ще чуваме от екранния четец изиграния ход. Чрез помощта на командата "tell relayinfo show" ще видим списък на турнирите които се предават на живо, или се показват в freechess. А чрез командата "t relay listgames" можем да узнаем кои партии от официални турнири се предават. След това избираме някоя и следим. Освен да наблюдаваме играта ние можем да я коментираме с другите потребители наблюдаващи тази игра чрез командата whisper плюс номера на играта, без да виждаме техните коментари, а за да следим коментарите им ще трябва да активираме командата kibitz
плюс номера. Чрез командата uno или чрез функционалния клавиш f10 се прекратява наблюдението на играта. Трябва да се получи съобщение - Removing game. След това натискаме control + n за нова игра. Ако искаме да проверим кои игри се наблюдават ще използваме allob. Като много полезна се явява опцията - изучаване на партии. Могат да се видят максимум последните 10 партии, включително и собствените. Използва се командата "e" плюс името на дадения потребител, плюс цифрата на партията, предхождана от знака минус. Например: е venkochess -1 - последната, -2 предпоследната и т-н. Ако въведем само командата "e" без параметри, можем да местим ходове за бели и черни. По време на изучаването в съчетание на алт и стрелки надясно или наляво разглеждаме ход по ход. Следващата опция е полезна за демонстрация на партия и разбор на варианти. Например, за да достигнем направо до 15-тия ход, ще използваме командата "forward" или накратко "fo 30", тъй като цифрите определят полу-ходовете. (15 хода за белите и 15 за черните). За да върнем определен брой ходове назад командата ще бъде: "back" накратко "b" плюс цифрата (в полуходове)". В края на партията се стига посредством: "alt+end", а в началото се връщаме с "alt+home". Изучаването прекратяваме посредством "f11" или "une". По време на разглеждане, или изучаване на партии, можем да се възползваме от анализа на шахматния бот, който всъщност е програма в freechess, която ще ни изпраща данни от анализа. Включването на бота става чрез командата: "t analysisbot obsme", като след всеки ход ще получаваме информация за оценката на позицията и най-добрия ход от варианта. Ако партията е още в дебюта, то ще ни бъдат показвани ходове от дебютна книга с процентово указание за популярността на ходовете. Енджина в freechess е доволно слаб и затова не бива много да му се вярва.

Ако забележите че в някоя партия се раздават фигури безразборно, не се учудвайте, попаднали сте на играта - лапаница (Ако забележите че в някоя партия се раздават фигури безразборно, не се учудвайте, попаднали сте на играта - лапаница (suicide). За да играете такава игра трябва просто след "seek - да добавите suicide плюс цифра за минути и секунди". Да запишем партията в pgn файл става посредством стандартното control + s, или чрез командата copygame плюс номера на играта.

С помощта на програмата winboard, в freechess.org можем да решаваме задачи, комбинации и етюди. За това е нужно да използваме командата "t puzzlebot", съчетание от (пъзел и бот-ове), която ще въведем в полето за редактиране "imput". За да ни покаже сървъра задача в която се дава мат от един до четири хода ще добавим към тази команда, параметъра "gm", като цифрите определят ходовете. Например: t puzzlebot gm2 - мат в два хода, t puzzlebot gm3 - мат в три хода, t puzzlebot gm4 - мат в 4 хода и т.н. Важно е да се знае че когато задаваме тези цифри, не е нужно да се указва номера на задачата. Задачите се избират от системата произволно (на случаен принцип). Номера на задачата се указва само когато сме въвели "gm" без указаните цифри от 1 до 4. Например: "t puzzlebot gm 1000" се отваря задача с този номер, "t puzzlebot gm3" ще се появи случайна триходова матова задача. Също така можем да поискаме друг вид задача - за тактика или етюд. Сега добавяме към "t puzzlebot", следния параметър "gt (тактика)" вместо "gm". ще се получи следната команда: t puzzlebot gt. И тук параметрите са същите както в предната, така и в следващата опция - решаване на етюди. Тук параметъра е "gs" - t puzzlebot gs.

Освен това за да поискаме друга задача е достатъчно да добавим към вече познатата ни команда, параметъра "next", а да се върнем назад добавяме "previous". За да бъде възможно решаването на друг вид задача трябва да затворим опцията като въведем в полето за редактиране командата: "une" след което познатото за нова игра - "control+n".

За тези които използват говоряща програма При появата на задачата на дъската се чува звук. Сега за да разберем каква е позицията на дъската можем за тази цел да използваме програмката
<a href="/http://tupalupa.net/brailchess/385-fen">Фен-описание</a>
Разбира се, съществуват клавишни команди които показват разположението на фигурите по линии и диагонали: "alt+p" прочита разположението на всички фигури по хоризонтали - от осмия към първия. "alt+r" прочита фигурите по хоризонтала върху който сме застанали, а "alt+f" фигурите по вертикала. Важно е да се знае че няма никакъв лимит на време за решаване на задачата. Ако смятате че сте открили правилния ход, можете да го въведете в прозореца "imput". Ако той е правилен, програмата ще го приеме и ще отвърне с насрещен ход. Но ако вашия ход не е верен, няма да бъде приет, като така ще разберете на прав път ли сте в решението. В случай че не успеете да решите задачата, за да го видите, можете да се възползвате от един друг параметър: "move", добавяйки го към командата "t puzzlebot". Цялата ще изглежда така: t puzzlebot move и разбира се потвърждавате с "ентър". За да видите решението използвайте командата: "t puzzlebot hint". Това няма да ви помогне ако предстои последен ход.


По желание можете да си запазвате тези задачи в вашия компютър чрез "control+s", показвайки папка.

за да си прочетем съобщенията от сървъра пишем командата "message"

С същата команда можем да проверим дали имаме съобщение от някой потребител, като след командата въведем неговото име.

Ако искаме да изпратим съобщение до някой потребител; след командата "message" пишем нашето потребителско име, неговото и самото съобщение.

за да изтрием някое съобщение пишем командата "clearmessages" плюс номера на съобщението.

ако например имаме 25 съобщения и искаме да изтрием всички ще напишем "clearmessages" 1-25

Използвайки командата "mailmess" ще ни бъдат изпратени съобщенията на нашия имеил които имаме до тук, а ако искаме да ни бъдат изпращани за напред всички съобщения на имеила ни ще използваме командата "сет mailmess".

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Принципи-и-правила-на-Тарраш Подвижен-Подвижен център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Дебютни схеми. Уфимцев-Австрийска-атака Анти-уфимцев Григорий Богданович-Система-Цукерторт Нестандартни схеми в Френска Френска-за-черни-гамбитен вариант Френска-за-черни-разменен-вариант Френска-за-черни-система-Нимцович Френска-за-черни-хода-g7-g5 Староиндийска-за-черни-5.h3 Категория: Мителшпил. Атака-по-фианкетто Доминация Полето-d5 Безстрашният-цар-в-мителшпила НасокиПодвижност Пробив контраатака Сицилиански-мителшпил Жертвата-на-c3-в-Сицилианска Жертвата-на-b5-в-Сицилианска жертвата-на-d5-в-Сицилианска Категория: Ендшпил. Цугцванг Съответстващи-полета Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Фен-описание Шахматната-игра-и-слепите Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: freechess. Регистриране присъединяване fics-команди ICS-menu канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Как-да-се-избавите-от-цайтнота Как-да-усилите-вашата-игра Способи-за-търсене-на-правилния-ход Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Жертва-на-h7-(h2)Жертва-на-h6-(h3)Жертва-на-g7-(g2)Жертва-на-f6-(f3)Жертва-на-f7-(f2)Жертва-на-g6-(g3)Атака-по-предпоследния-хоризонталМат-по-последния-хоризонтал Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани-коментирани партии. Анализирани-партии Категория: Задачи. ЕтюдиОтидете на началната страница