Индекс на статията

Сега да разгледаме основни атакуващи идеи по позицията на рокиралия цар. с фианкетто. След изучаването на достатъчно голямо количество партии, вие ще можете да сформирате определени модели, които биха ви помогнали при атаката по рокадата с фианкетто. Такава крепост не е така лесно да бъде сломена,тъй като защитаващата страна има пешка на "g3" (g6), която контролира ключовите полета "f4 и h4" (f5 и h5), а също и офицера на "g2" (g7), който обикновено се счита за силна фигура. Всички случаи имат общи атакуващи модели които всеки играч е длъжен да знае, за да разчита на успех при разрушаването на такава крепост на царя. Движението на пешката по "h" "убива" с един куршум два заека: С първия - разкрива линията "H", а с втория - отслабва пункта "g3" (g6) след размяната на пешките. По нататък това може да се използва за пожертване на фигура за две пешки, за да бъде окончателно разрушено прикритието на царя, или да бъде Разменен фианкетирания офицер. Тези идеи се срещат твърде често. Ако офицера бъде разменен, то се отслабват полетата "f3" (f6) и "h3" (h6), които могат да се използват за нахлуване на неприятелските фигури. Третата идея се заключава в това да се блокира (затвори) фианкетирания офицер, поставяйки пешките на "e4" (e5), като така се контролира полето "f3" (f6), което прави офицера пасивен. По-късно атакуващата страна може да използва полето "f3" (f6) за нахлуване. Накрая следва да се разгледат пешечните движения "f4" (f5), с цел отслабване на пешечната структура по царския фланг, и с аналогичната цел - придвижване на пешката по "h".

Сега да преминем към някои примери. Препоръчително е внимателно да ги изучите, като разберете повтарящите заплахи, независимо от различните позиции.

В тази партия имаше много признаци които ни дадоха да разберем че черния цар е бил в опасност. Като правило, ако имаме фианкетто, то (e7-e6) трябва да се играе в краен случай. Обърнете внимание, как Каспаров провел атаката използвайки горе споменатите методи.