Мителшпилът е следващата фаза от играта след дебюта. В този стадий се развиват по правило основните събития от играта, като:
атака и защита,
позиционно маневриране,
жертви и комбинации.
Всеки, който желае да стане силен шахматист, трябва да бъде както добър стратег, така и добър тактик.
Шахматната стратегия представлява плана, който ние възнамеряваме да реализираме на шахматната дъска.
Тактиката обхваща голям арсенал от похвати, като:
комбинации, тактически и двоен удар,
завличане на неприятелска фигура на поле неизгодно за него, което ще позволи да се завърши стратегическия план. За да е възможно това, трябва добре да се усвоят тези похвати, без които реализацията на стратегическия план ще бъде невъзможна.
Стратегията в мителшпила трябва да е продължение на дебютната стратегия, като се отчитат предимствата, които са постигнати в дебюта.
Така че, ако са налице позиционно или материално преимущество, при възможност, то трябва да бъде реализирано в мителшпила. Ако в дебюта не се постигне преимущество, а то се окаже на страната на съперника, тогава стратегията в мителшпила трябва да бъде насочена към усилване позицията на своите фигури и отразяване заплахите на противниковите.
При подбора на стратегически план, е изключително важно умението реално да оценяваме конкретната позиция. За да се развива това умение, трябва да познаваме следните компоненти на шахматната стратегия:
открити линии и диагонали,
пешечна структура,
разположение на фигурите в центъра,
слаби полета и т.н.
Пешката е най-слабата, но в същото време много важна фигура в шахматната игра. Според тяхното разположение зависи по-нататъшното развитие на играта не само в дебюта, мителшпила, но и в ендшпила. Така например, в дебюта те изпълняват важна роля в борбата за център, в мителшпила те вземат активно участие в щурмуването на неприятелския цар, а също така създават за своя цар пешечно прикритие. За да бъдат силни в нападение или в защита, пешките трябва да се пазят една друга, образувайки пешечна верига и също така да бъдат активно подкрепяни от своите фигури. Предвижването на пешките напред трябва да е свързано също така и с разбиване на пешечната верига на противника, като създават в нея слаби пешки, които да станат обект за атака. Не рядко една пешка макар изолирана може да бъде силна когато е в центъра, но още по-силна е тя когато е проходна, защитена отзад от топ. Това означава че, - пешечните ослабления са допустими само ако това се компенсира от активното разположение на фигурите им.
Откритите линии и диагонали са важен елемент от шахматната игра. Открита линия е тази, по която няма никаква фигура, ако присъства една фигура по линията, тя ще бъде полуоткрита. При наличието на такива линии тежките фигури като дамата и топовете, най-добре проявяват своята сила. Завладяването на открити или полуоткрити линии често води до нахлуване на тежките фигури по седмия, втория, осмия и първия хоризонтал, което може да доведе до успешен край на играта, или да получи материално преимущество. Ето защо е толкова важно превземането на открити и полуоткрити линии. За разлика от тежките фигури, офицерите, които спадат към категорията - леки фигури, проявяват своята сила по откритите диагонали, но ако по тях има фигури, тяхната сила значително отслабва. Ето защо разкриването на линии и диагонали способства за жертва на фигури за достигане на мат или материално завоевание. Както знаем конят е единствената фигура която може да прескача фигури, затова той е най-силен в закрити позиции. Освен това е най-добрият блокировач на проходни пешки. Трябва да се отбележи, че шахът от коня не може да бъде прикрит от фигура, както е при останалите фигури.

Подвижност Пробив контраатака Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: Незрящите. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница