Индекс на статията

Форсиране на играта.

Често пъти решението по размяната на дамите е свързано не само с позиционни, но и с чисто тактически особености при създаващите се ситуации: именно по такъв начин е възможно да се насочи играта в руслото на изгоден за нас тактически вариант.