Индекс на статията

ИГРА НА атака

Тук теоретически всичко е разбираемо: Водейки настъпление, препоръчително е да се избягва размяната на най-важната атакуваща фигура. Но прилагането на тази проста идея, може да се окаже проблемно.