Индекс на статията

Неутрализиране атаката на съперника

Ако нашият цар е в опасност (дори само да е потенциална), то размяната на най-силната неприятелска фигура, като правило, за нас е изгодна.