Индекс на статията

Второ продължение 6... Nc6 вместо 6... c5.