Индекс на статията

Трето продължение 6... b6 (вместо, 6... c5 и 6... nc6).