Индекс на статията

Система "Снайперист".

Автор: Charlie Storey.

ECO "A40"

1... g6 2... Bg7 3... c5.

Снайперистът е динамичен и универсален дебют който може да служи като оръжие за черните. Той може да се използва срещу всеки дебют в основния вариант. Това е система за черните с развитие на ... g6 и ... Bg7. Отначало те позволяват на белите да завладеят центъра, но в истински хипермодерен стил, черните незабавно си го връщат чрез ... c5. Снайперистът може да доведе до оригинални или малко известни позиции, в които Черните могат да се стремят към инициативата. Също така тази система е богата на възможности, с потенциална трансформация в сицилиански, индийски или староиндийски Позиции от типа на Волга гамбит. ФИДЕ-майстора Чарли Стрийт в продължение на години е усъвършенствал любимият си дебют, изпробвайки го успешно срещу играчи на всяко ниво. В тази книга той разкрива всичките си тайни, препоръчва любимите си варианти за черните и предоставя всичко, което трябва да знаете за тази привлекателна система.

Нека да започнем с някои ключови определения които ще ни покажат подхода за създаване на динамичен репертоар за черните в който бихте се борили за пълно изравняване. В Снайпериста черните играят ... g6, ... Bg7 и ... c5 срещу всичко, включително и срещу 1 e4, 1 d4, 1 c4 и т.н. Играе се точно така в първите три хода, но когато в някои редки случаи, се играе по-късно, това също влиза към система снайперист. В тази книга ще обърнем особено внимание на точно този порядък Срещу някои от първите три хода на белите: 1 ... g6, 2 ... Bg7 и 3 ... c5. Сицилиански снайперист: Срещу някои от първите три хода на белите, черните играят 1 ... c5, 2 ... g6 и 3 ... Bg7. В някои от партиите в тази книга се среща този порядък, но може просто и лесно да се появи и чист снайперист. Анти-снайперист: Белите имат за цел да предотвратят чист снайперист. Например, Анти-снайперист, който очевидно би довел до спечелена позиция за белите е 1. b3 g6 2. Bb2 Bg7 3. Bxg7, Това е един от малкото случаи, когато белите могат да спрат чист снайперист.

Отложен Снайперист: Използва се от черните когато могат реално по-късно да играят тези три хода, например в глава трета силно се съсредоточава върху 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. c3 d5, последвано от 4... c5 - в редки случаи на ... g6, ... Bg7 и ... c5 не се играят в рамките на три хода. Тази последователност може да се класифицира като анти-снайперист, но тъй като ... c5 се играе на четвъртия ход, по-добре е да го наречем отложен снайперист - този начин на развитие при ... g6, ... Bg7 и ... c5 бързо се реализира в дебюта.

Разширен чист снайперист може да бъде трансформиран от отложен Снайперист появяващ се по-късно в дебюта. Например, основният Сицилиански Дракон може да се трансформира от позиция която идва от чист Снайперист, появяваща се на седмия ход или по нататък. Тази система е лесна както за разбиране, така и за игра. По същество това е универсална система и превъзходен дебют в репертоара на черните.

След 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 c5, виждаме позиция от чист Снайперист, тъй като първите три хода на черните бяха, 1...g6, 2... Bg7, и 3...c5! Удивителен знак е даден, за да покаже, че Черните имат отлична структура в дебюта. Ако белите играят друго, това няма да е от значение за построяването на чист снайперист - ако Първите три хода на черните са 1...g6, 2...Bg7 и 3...c5! Това е чист Снайперист независимо от ходовете на белите. Това е важно да се помни! Основна характеристика на системата е, че тя е еднакво ефективна срещу 1 e4, 1 d4, 1 c4 и 1 f4. Снайперистът може често пъти да премине към основния вариант на сицилиански дракон, благоприятен за черните Волга-гамбит, ускорен дракон или дори Староиндийска защита, а също така можете да добавяте и ваше собствено творчество. Между другото, наричам тази система "Снайперист" защото пешките на (f7, g6 и h7), приличат на дулото на пистолет. Освен това офицера на (g7) и влиянието му по големия диагонал, представлява част от пистолета, комбинирайки се с пешката на (c5) атакуват главната цел (d4). Препоръчвам ви да използвате чист снайперист като (1 ... g6, 2 ... Bg7, 3 ... c5!), Когато е възможно, вместо Сицилианския снайперист (1 ... c5, 2 ... g6, 3. ..Bg7).

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c5!

Защо избрах 3 Nc3 за основен вариант вместо 3 Nf3, който също може да претендира за такъв. Реших именно 3. Nc3 за главен вариант по три причини: 1. Изиграл съм над 2000 снайперистки партии с този най-често игран ход, когато се изправям срещу противници с ело над 2200-2700 в класическа контрола, или които са играни в интернет. 2. Срещу Модерна защита И Пирц-уфимцев обикновено се дават на Nc3 преференции над Nf3 в основни варианти, а тези две са много близки при получаването на чист снайперист. 3. В моите собствени игри получавам по-често основния вариант от Дракон през 3. Nc3 отколкото при 3. Nf3.

(4. Nf3 cxd4 5. Nxd4 d6 6. Be3 Nf6 7. f3 Nc6 - снайперист-дракон: в който черните забавят рокадата. Следващата партия, Ter Sahakyan - Zhou, ще покаже, че просто се забавя рокадата, 8. Bc4 Bd7. Нови възможности могат да бъдат намерени за практикуващи, които биха искали да играят основен сицилиански дракон. Той също така може да покаже, че играч с много по-нисък рейтинг може да победи гросмайстор, прилагайки основните принципи на снайпериста очертани в тази книга, а именно навременни удари в центъра чрез използване на повечето централни пешки, постоянно мислене за центъра, отлично използване на Снайперисткият офицер и забавяне на рокадата, докато не бъде застрашена от осуетяване. (8... Qb6! Shmit-Kupreichik и Lombard-Kupreichik ще ни убедят да добавим 8 ... Qb6 към репертоара си в сицилианския дракон. Вие ще намерите че варианта е тактически нестабилен, но обещаващ за черните, които трябва да доказват, че теоретичните възгледи благоприятстващи белите в миналото, могат да се обърнат с главата надолу. Magnus Carlsen - Сицилиански Дракон: 8. Qd2 O-O. Макар че Подходът на Карлсен не е моята препоръка за снайперист, представям секция, как Магнус играе Дракон; не само да научите как играе този супер талант, но и да споделяме част от неговото феноменално израстване. Има и някои от вариантите на сицилианския дракон, които тук са много полезни за снайпериста практикуващи тази система. Разбира се, много от тях предпочитат подхода на Магнус с Сицилиански дракон над препоръките ми за снайперист. Читателят може да формулира своето собствено мнение по въпроса. Това би било много голяма чест за мен и Снайпериста, ако магнус го е възприел като средство за постигане на Сицилиански Дракон, но само времето ще покаже дали е така).

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c5. С временната жертва 4. dxc5 Bxc3+ Jones-Storey ще ни покаже стойността на добрия централизиран кон над добрия офицер, или дори над двойката офицери. Повредената пешечна структура която белите трябва да приемат, е в резултат от снайперистката Жертва - с други думи, офицера на "g7" се обменя за белият кон на "c3". Идеята е да се гарантира на черните коне добър контрол над центъра и белия офицер работещ по черните полета да не може да използва диагонала (a1-h8), и да бъде принуден да не се чувства напълно комфортно по големия диагонал.

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c5 4. Nf3 Qa5. Черните избират да не вземат на "d4", като по този начин поддържат напрежението в центъра чрез Сицилианската подредба: ...g6, ...Bg7, ...c5 и ...Qa5. Друг четвърти ход за белите е 4. Be3 cxd4 (4... Qa5. Azmaiparashvili, притежава странен Дракон без чернополи офицери който е благоприятен за черните).