Индекс на статията

Система "Снайперист".

Автор: Charlie Storey.

ECO "A40"

1... g6 2... Bg7 3... c5.

Снайперистът е динамичен и универсален дебют който може да служи като оръжие за черните. Той може да се използва срещу всеки дебют в основния вариант. Това е система за черните с развитие на ... g6 и ... Bg7. Отначало те позволяват на белите да завладеят центъра, но в истински хипермодерен стил, черните незабавно си го връщат чрез ... c5. Снайперистът може да доведе до оригинални или малко известни позиции, в които Черните могат да се стремят към инициативата. Също така тази система е богата на възможности, с потенциална трансформация в сицилиански, индийски или староиндийски Позиции от типа на Волга гамбит. ФИДЕ-майстора Чарли Стрийт в продължение на години е усъвършенствал любимият си дебют, изпробвайки го успешно срещу играчи на всяко ниво. В тази книга той разкрива всичките си тайни, препоръчва любимите си варианти за черните и предоставя всичко, което трябва да знаете за тази привлекателна система.

Нека да започнем с някои ключови определения които ще ни покажат подхода за създаване на динамичен репертоар за черните в който бихте се борили за пълно изравняване. В Снайпериста черните играят ... g6, ... Bg7 и ... c5 срещу всичко, включително и срещу 1 e4, 1 d4, 1 c4 и т.н. Играе се точно така в първите три хода, но когато в някои редки случаи, се играе по-късно, това също влиза към система снайперист. В тази книга ще обърнем особено внимание на точно този порядък Срещу някои от първите три хода на белите: 1 ... g6, 2 ... Bg7 и 3 ... c5. Сицилиански снайперист: Срещу някои от първите три хода на белите, черните играят 1 ... c5, 2 ... g6 и 3 ... Bg7. В някои от партиите в тази книга се среща този порядък, но може просто и лесно да се появи и чист снайперист. Анти-снайперист: Белите имат за цел да предотвратят чист снайперист. Например, Анти-снайперист, който очевидно би довел до спечелена позиция за белите е 1. b3 g6 2. Bb2 Bg7 3. Bxg7, Това е един от малкото случаи, когато белите могат да спрат чист снайперист.

Отложен Снайперист: Използва се от черните когато могат реално по-късно да играят тези три хода, например в глава трета силно се съсредоточава върху 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. c3 d5, последвано от 4... c5 - в редки случаи на ... g6, ... Bg7 и ... c5 не се играят в рамките на три хода. Тази последователност може да се класифицира като анти-снайперист, но тъй като ... c5 се играе на четвъртия ход, по-добре е да го наречем отложен снайперист - този начин на развитие при ... g6, ... Bg7 и ... c5 бързо се реализира в дебюта.

Разширен чист снайперист може да бъде трансформиран от отложен Снайперист появяващ се по-късно в дебюта. Например, основният Сицилиански Дракон може да се трансформира от позиция която идва от чист Снайперист, появяваща се на седмия ход или по нататък. Тази система е лесна както за разбиране, така и за игра. По същество това е универсална система и превъзходен дебют в репертоара на черните.

След 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 c5, виждаме позиция от чист Снайперист, тъй като първите три хода на черните бяха, 1...g6, 2... Bg7, и 3...c5! Удивителен знак е даден, за да покаже, че Черните имат отлична структура в дебюта. Ако белите играят друго, това няма да е от значение за построяването на чист снайперист - ако Първите три хода на черните са 1...g6, 2...Bg7 и 3...c5! Това е чист Снайперист независимо от ходовете на белите. Това е важно да се помни! Основна характеристика на системата е, че тя е еднакво ефективна срещу 1 e4, 1 d4, 1 c4 и 1 f4. Снайперистът може често пъти да премине към основния вариант на сицилиански дракон, благоприятен за черните Волга-гамбит, ускорен дракон или дори Староиндийска защита, а също така можете да добавяте и ваше собствено творчество. Между другото, наричам тази система "Снайперист" защото пешките на (f7, g6 и h7), приличат на дулото на пистолет. Освен това офицера на (g7) и влиянието му по големия диагонал, представлява част от пистолета, комбинирайки се с пешката на (c5) атакуват главната цел (d4). Препоръчвам ви да използвате чист снайперист като (1 ... g6, 2 ... Bg7, 3 ... c5!), Когато е възможно, вместо Сицилианския снайперист (1 ... c5, 2 ... g6, 3. ..Bg7).

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c5!

Защо избрах 3 Nc3 за основен вариант вместо 3 Nf3, който също може да претендира за такъв. Реших именно 3. Nc3 за главен вариант по три причини: 1. Изиграл съм над 2000 снайперистки партии с този най-често игран ход, когато се изправям срещу противници с ело над 2200-2700 в класическа контрола, или които са играни в интернет. 2. Срещу Модерна защита И Пирц-уфимцев обикновено се дават на Nc3 преференции над Nf3 в основни варианти, а тези две са много близки при получаването на чист снайперист. 3. В моите собствени игри получавам по-често основния вариант от Дракон през 3. Nc3 отколкото при 3. Nf3.

(4. Nf3 cxd4 5. Nxd4 d6 6. Be3 Nf6 7. f3 Nc6 - снайперист-дракон: в който черните забавят рокадата. Следващата партия, Ter Sahakyan - Zhou, ще покаже, че просто се забавя рокадата, 8. Bc4 Bd7. Нови възможности могат да бъдат намерени за практикуващи, които биха искали да играят основен сицилиански дракон. Той също така може да покаже, че играч с много по-нисък рейтинг може да победи гросмайстор, прилагайки основните принципи на снайпериста очертани в тази книга, а именно навременни удари в центъра чрез използване на повечето централни пешки, постоянно мислене за центъра, отлично използване на Снайперисткият офицер и забавяне на рокадата, докато не бъде застрашена от осуетяване. (8... Qb6! Shmit-Kupreichik и Lombard-Kupreichik ще ни убедят да добавим 8 ... Qb6 към репертоара си в сицилианския дракон. Вие ще намерите че варианта е тактически нестабилен, но обещаващ за черните, които трябва да доказват, че теоретичните възгледи благоприятстващи белите в миналото, могат да се обърнат с главата надолу. Magnus Carlsen - Сицилиански Дракон: 8. Qd2 O-O. Макар че Подходът на Карлсен не е моята препоръка за снайперист, представям секция, как Магнус играе Дракон; не само да научите как играе този супер талант, но и да споделяме част от неговото феноменално израстване. Има и някои от вариантите на сицилианския дракон, които тук са много полезни за снайпериста практикуващи тази система. Разбира се, много от тях предпочитат подхода на Магнус с Сицилиански дракон над препоръките ми за снайперист. Читателят може да формулира своето собствено мнение по въпроса. Това би било много голяма чест за мен и Снайпериста, ако магнус го е възприел като средство за постигане на Сицилиански Дракон, но само времето ще покаже дали е така).

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c5. С временната жертва 4. dxc5 Bxc3+ Jones-Storey ще ни покаже стойността на добрия централизиран кон над добрия офицер, или дори над двойката офицери. Повредената пешечна структура която белите трябва да приемат, е в резултат от снайперистката Жертва - с други думи, офицера на "g7" се обменя за белият кон на "c3". Идеята е да се гарантира на черните коне добър контрол над центъра и белия офицер работещ по черните полета да не може да използва диагонала (a1-h8), и да бъде принуден да не се чувства напълно комфортно по големия диагонал.

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c5 4. Nf3 Qa5. Черните избират да не вземат на "d4", като по този начин поддържат напрежението в центъра чрез Сицилианската подредба: ...g6, ...Bg7, ...c5 и ...Qa5. Друг четвърти ход за белите е 4. Be3 cxd4 (4... Qa5. Azmaiparashvili, притежава странен Дракон без чернополи офицери който е благоприятен за черните).


В тази игра видяхме основния вариант на сицилианския Дракон чрез порядъка от ходове на сицилианския снайперист. Сицилианският дракон е един от вариантите, който снайперистът може да допусне. Черните играят с забавена рокада с ... Na5, и този начин на игра на Дракон очевидно има някои отлични предимства. Задържането на рокадата дава възможност на черните да се защитят чрез игра в центъра и да получат някаква инициатива.


Ще разгледаме скоро и подхода на Карлсен към Дракон и снайперистите които биха искали да играят като Карлсен, или както аз препоръчвах по-рано, чрез забавяне на рокадата. Тези различни подходи могат да доведат до редица качествени варианти, които в днешно време на компютърната подготовка могат да помогнат изключително на вашите резултати.


Карлсен показа как по лесен начин можем да стигнем до равенство срещу 10 Bb3 чрез размяна на "d4". Черните могат да придвижат бързо (e7-e5) и с поредица от размени, позицията на черните ще остане благоприятна.


В тази и следващите няколко партии ще видим подхода на Карлсен към вариантите 9 0-0-0 за разлика от 9 Bc4.


Болезнена загуба за автора, но все пак Е голям триумф за една от ключовите системи на снайпериста с 4 ... Bxc3+! Белите трябва да бъдат много убедени в атакуващите си умения, ако искат да позволят на черните да разкъсат пешките им по този начин. В противен случай играчите на Снайпериста ще бъдат много щастливи да изберат именно тази система.

Ето още една демонстрация в силата на централизираните коне над офицерите в чист снайперист


В тази игра ще видим ключова характеристика на снайпериста в позиция с ограничен теоретичен обхват - жертвата на пешката 8 ... b6. Това ще позволи на черните да указват Натиск по откритите линии срещу пешечната структура на белите. Черните могат да спечелят страхотна игра в това, което бих нарекъл "стил Волга-гамбит" (има много функции подобни на Волга-гамбит). Вие трябва да сте наясно със слабостта на пешката на "b6" и колко сравнително слаби са трите пешки по дамския фланг от гледна точка на компенсацията.

Принципът на освобождаването е в пълна сила. Тази линия на анализ показва колко добре черните коне могат да влияят върху позицията по линията "c" и как могат да бъдат отслабени белите пешки.

Често пъти печели страната чийто цар държи центъра, а не който има повече пешки.


1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c5 4. dxc5 Bxc3+ 5. bxc3 Qa5 6. Bd3 Qxc3+ 7. Qd2 Qxa1 8. c3 d6 9. Ne2 (9. Bc4 Nd7 10. Nf3 Nxc5 11. O-O Qb1 12. Ng5 Be6 13. Bb2 Qxb2 14. Qxb2 Bxc4) 9... Be6 10. c4 Qg7).

6. Bb2 Nc6 7. Nf3 Qxc5 8. Bd3 Nf6 9. O-O d6 10. c4 b6.

6. Rb1 Qxc3+ 7. Qd2 Qxc5 8. Rb5 (8. Rb3 Qc7) 8... Qc7 9. Bb2 f6 10. f4 a6 11. Rb3 d6 12. Rc3 Nc6 13. Bc4 Bd7 14. Nf3 b5.

6. Ne2 Nc6 7. Be3 Nf6 8. f3 b6 9. cxb6 axb6 10. Qb1 (10. Qd2 O-O 11. Nd4 Qa3 12. Bd3 Ba6 13. O-O Ne5 14. Rfb1 Rfc8) 10... Rb8 11. Bf4 (11. Qb3 O-O 12. Nd4 Nxd4 13. Bxd4 d6 14. Bb5 Ba6 15. Bxa6 Qxa6 16. ) 11... Ra8 12. Bc7 Ba6 13. Qxb6 Qa3 14. Qb3 Qc5.

6. Bd2 Nf6 7. Bd3 Nc6 (7... Qxc5 8. Nf3 d6 9. O-O O-O 10. Qe2 (10. Re1 Bg4 11. h3 Bxf3 12. Qxf3 Nc6 13. Rab1 Rab8 14. Rb5 Ne5 15. Qe2 Qc6) 10... Nc6 11. h3 Nd7 12. Kh1 Nde5 13. Nxe5 Nxe5 14. f4 Nxd3 15. cxd3 f5) 8. Nf3 Qxc5 9. O-O d6 10. Rb1 O-O 11. Rb5 Qa3 12. Qb1 Be6 13. c4 Qa4 14. Qb3 Qxb3 15. cxb3 b6.

6. Bd3 Qxc3+ 7. Bd2 Qxc5 8. Ne2 (8. Nf3 Nf6 9. O-O d6 10. Rb1 Nbd7 11. Re1 b6 12. e5 dxe5 13. Rb5 Qc7 14. Nxe5 O-O 15. Bf4 Nxe5 16. Rbxe5 Be6 17. Rxe6 Qxf4) 8... Nf6 9. Rb1 d6 10. Rb5 Qc7 11. Bh6 Ng4 (11... Be6) 12. Bg7 Rg8 13. Bc3 Nd7 14. Qd2 b6.

6. Qd3 Nc6 7. Be3 Nf6 8. Nf3 Nxe4 9. Nd4 Nxc5 10. Qc4 Ne6 11. Nxe6 dxe6 12. Be2 O-O 13. O-O e5 14. Bf3 Be6.

6. Qd4 Nf6 7. f3 (7. Bd2 (7. Qb4 Nc6 8. Qxa5 Nxa5 9. Bd3 O-O (9... b6 10. Ba3 (10. cxb6 axb6 11. Nf3 (11. Be3 d5 12. exd5 Nxd5 13. Bd2 ( 13. Bh6 f6) 13... Ba6) 11... d5 (11... Bb7) 12. exd5 Nxd5 13. c4 Nf6 14. O-O Ba6 (14... O-O) 15. Ne5 Nd7 ) 10... bxc5 11. Bxc5 d6 12. Be3 O-O) 10. Ne2 (10. Bg5 b6 11. cxb6 (11. e5 Ng4 12. Nf3 Bb7) 11... axb6 12. Ne2 d5 13. Bxf6 exf6 14. exd5 Bb7 15. c4 Rfc8) 10... b6 11. Ba3 (11. cxb6 axb6 12. Bg5 Bb7 13. Bxf6 exf6 14. O-O Rfe8 15. f3 d5 16. exd5 Bxd5 17. Nf4 Bc4) 11... bxc5 12. e5 Ng4 13. Bxc5 Nxe5 14. Bxe7 Re8) 7... Nc6 8. Qe3 Qa4 (8... b6 (8... Ng4 (8... O-O 9. Nf3 d6 (9... b6 10. cxb6 Qxb6) 10. cxd6 exd6 11. Bd3 Re8 (11... Bf5) 12. O-O Bf5 ) 9. Qe2 Nf6 10. e5 Nd5 11. Qc4 Nc7 12. Nf3 Ne6 13. Be3 b6 14. cxb6 axb6 15. Rd1 Ba6) 9. cxb6 axb6 (9... Qxb6 10. Qxb6 (10. Bd3 O-O 11. Qg5 d6) 10... axb6 11. Bd3 (11. Be3 d5 12. Bxb6 dxe4 13. Bc4 O-O 14. Bb3 Na5 15. Bd4 Bb7 16. f4 Rfd8 17. Ne2 Nd5 18. O-O-O Rac8 ) 11... Ra4 (11... O-O 12. Ne2 Ba6 13. f4 d6 14. Nd4 Na5 15. e5 Nd7 16. exd6 exd6 17. O-O Nc5 18. Bxa6 Rxa6 19. f5 Ne4) 12. f3 Ba6 13. Nh3 Ne5 14. Nf2 O-O 15. Be3 Rb8 16. Bf4 d6 ) 10. Bd3 Ba6 (10... Ng4 (10... O-O 11. a4 d6 12. Nf3 Ng4) 11. Qg3 Nge5 12. f4 Nxd3+ 13. cxd3 Ba6 (13... d5) 14. Ne2 O-O) 11. f4 d6 12. Nf3 Qc5 13. O-O Nd7 14. Nd4 Na5 15. e5 Nc4 16. Bxc4 Bxc4) 9. Bd3 Ne5 10. Ne2 b6 11. cxb6 axb6 12. Qd4 Qxd4 13. cxd4 Nxd3+ 14. cxd3 Ba6 ) 7... Nc6 8. Qe3 O-O 9. Bd2 (9. Bc4 b6 10. cxb6 axb6 11. Ne2 d5 12. exd5 Nxd5 13. Bxd5 Qxd5 14. O-O Rxa2 ) 9... b6 10. cxb6 axb6 11. Ne2 Ne5 12. Nd4 Ba6 13. Bxa6 Rxa6.

5... Nc6 6. Bd3 Qa5 7. Ne2 Nf6 8. Be3 Ng4 9. Qd2 Nxe3 10. Qxe3 Nd8 11. O-O Ne6 12. Nd4 Nxc5 13. Qh6 b6 14. Qg7 Rf8 15. Nb3 Qa3.


Тази и следващата игра ще покажат един добър начин за предотвратяване на Qd4 чрез 5 ... Nc6!? преди да се играе ... Qa5. В тях се набляга върху важността на хода ... b6, а не ... d6.

Тази партия служи за демонстрация която показва колко лошо може да стане Положението на черните когато те не играят рано (b7-b6). Играча с рейтинг над 2500 е в лошо положение, без шанс да се спаси. В следващата игра, същият шахматист не прави същата грешка.

Страхотен пример в подкрепа на снайперистката жертва. В този пример отново видяхме стойността на ... b6 и натиска върху слабостите на белите по дамския фланг. Натискът на черните по белите полета бе значително по-бърз отколкото натиска на белите по черните полета.1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4. Nc3 Qa5 5. Be3 Nf6 6. Qd2 (6. Nd2 cxd4 7. Nb3 Qc7 (7... Qd8) 8. Bxd4 Nc6 (8... O-O 9. Qd2 Nc6 10. Nd5 Qd6 11. Bxf6 Bxf6 12. c3 Bg7) 9. Nd5 Qd6 10. Bc3 Kf8) 6... cxd4 7. Nxd4 (7. Nb5 Qxd2+ 8. Bxd2 Na6) 7... Nc6 8. f3 d6 9. O-O-O (9. Bc4 Bd7 (9... O-O 10. Bb3 Nxd4 11. Bxd4 Be6 12. O-O Nd7) 10. O-O-O Ne5 (10... O-O) 11. Bb3 Rc8 (11... O-O) 12. Kb1 Nc4 ) 9... Nxd4

5. Bd2 cxd4 6. Nd5 Qd8 7. Bf4 (7. c3 (7. Bg5 (7. h4 e6 8. Nf4 h5 9. Nd3 Nc6 10. b4 Nf6) 7... Nc6 8. Bh4 d6 9. Bb5 a6) 7... e6 8. Nb4 Nf6) 7... d6 8. Nxd4 (8. Bb5+ Bd7 9. Be2 e6 10. Nb4 Qb6) 8... a6 (8... Nf6 9. Bb5+ Nbd7 10. Nxf6+ Bxf6 11. Be3 a6) 9. Bg5 Nc6 (9... Nd7 10. Qd2 Ngf6 11. Nxf6+ Nxf6 12. f3 d5) 10. c3 h6 11. Bh4 g5 12. Bg3 Nxd4 13. cxd4 e6 14. Ne3 Qa5+ 15. Qd2 Qxd2+ 16. Kxd2 Bxd4

5. dxc5 Bxc3+ 6. bxc3 Qxc3+ 7. Bd2 Qxc5 8. Bd3 Nf6 (8... d6 9. O-O (9. Rb1 Nf6 10. O-O O-O 11. e5 dxe5 12. Rb5 Qc7 13. Nxe5 Bd7) 9... Nf6 10. Bh6 Ng4 11. Bg7 Rg8 12. Bb2 Ne5) 9. O-O (9. Rb1 d6 10. O-O O-O 11. Be3 (11. Rb5 Qc7 12. e5 dxe5 13. Nxe5 Bd7 14. Nxd7 Nbxd7 15. Re1 Nc5 16. Bb4 b6) 11... Qc7) 9... O-O (9... d6 10. Re1 Nbd7 11. Rb1 O-O 12. e5 Ng4) 10. e5 Ng4 11. Rb1 Nxe5 12. Rb5 Nxf3+ 13. Qxf3 Qc6 14. Qe3 Qf6 (14...
b6 15. Qh6 (15. Qxe7 Bb7 16. f3 Na6) 15... f5) 15. Bc4 Nc6