Индекс на статията

Ще разгледаме скоро и подхода на Карлсен към Дракон и снайперистите които биха искали да играят като Карлсен, или както аз препоръчвах по-рано, чрез забавяне на рокадата. Тези различни подходи могат да доведат до редица качествени варианти, които в днешно време на компютърната подготовка могат да помогнат изключително на вашите резултати.