Индекс на статията

В тази и следващите няколко партии ще видим подхода на Карлсен към вариантите 9 0-0-0 за разлика от 9 Bc4.