Индекс на статията

5 Оригинални дебютни идеи

Александр Шека

Съвременният шахмат е спорт, който изисква увереност, навици, задълбочени знания и отлична памет. Разбира се, така е било винаги, но с появата на компютрите в шахмата, тези три фактора станаха още по-важни, от преди. Днес много шахматисти стават жертва на чрезмерно използване на компютрите. Те качествено заучават дебютите наизуст, следвайки стъпките на своите предшественици, без да си задават въпроси в началния стадий на играта. И напразно - днес както никога по-рано в дебюта се губи креативността! В същото време е все по-сложно да бъдеш оригинален играч. За да получите заряд за вдъхновение, да погледнем в миналото и да разгледаме оригинални дебюти от знаменити шахматни титани. Възможно, по този начин да презареждаме възприятието на собствената си игра, и да видим, как можем да прилагаме подобни редки идеи в своите партии. Честно да ви кажа че някои от вариантите по-долу, имат лоша репутация, и не без основание. Но в това се заключава и главното преимущество на креативния стил на игра – възможността да се отклони опонента от познатото, въвеждайки партията по-далеко от класическата теория!