Индекс на статията

Михай Шуба против Испанска партия 3... Qe7.

Испанска партия - безусловно е най-популярното оръжие за белите против 1... e5. Трудно можем да си представим, че черните могат да минат без многолетните отъпкани пътища в този дебют. Обаче, румънският гросмайстор Михай Шуба от време на време играл 3... Qe7 с нелоши резултати. Идеята на черните се състои в това, да играят 4... Nd8 с последващото (c6 / d6) получавайки позиция от рода на защита Филидор / Пирц.