Индекс на статията

В 2015 г. Коваленко спечелил силният Мемориал Найдорф с хода 2. Be2 против Сицилианска защита. Плана се заключавал в това, да се продължи с (f4-Nf3-d3) и т.н. в зависимост от разположението на черните. Този план бил известен и преди, но в друг порядък от ходове: 2. d3 или 2. f4.