Практически репертоар за Белите: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2
Автор: GM Павел Элянов
тук GM Павел Элянов ни представя много интересната и относително неизследваната идея - 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2!?

Съдържание

Вариант 1: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg7 4. e4 0-0
Вариант 2: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg7 4. e4 d6 - План с ...Nc6 и ...e7-e5
Вариант 3: 1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Nbd2 Bg7 4.e4 d6 - План с ...c7-c5
Вариант 4: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg7 4. e4 d6 5. Bb5+
Вариант 5: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 c5
Вариант 6: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 d5 - Тънкости с порядъка от ходове
Вариант 7: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 d5 4. e3 Bg7 5. b4 0-0
Вариант 8: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 d5 4. e3 Bg7 5. b4 a5.

В наше време е много сложно да се намират свежи идеи в дебюта. А белите даже създават някои практически проблеми за съперника.

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2: Този гъвкав ход доволно често дразни поклонниците на Староиндийска защита и Защита Грюнфелд. В допълнение към подготовката за настъплението на (e2-e4), белите са готови да ограничават чернополният офицер на противника с помощта на (c2-c3). Този подход има огромно практическо значение. Вместо да се задълбочават в безкрайни теоретични дебати, белите се насочват към по-малко изучени позиции, където те ще бъдат по опитни от опонента. Като допълнително преимущество на тази система се явява това че тя може да бъде използвана даже против защита Пирц-Уфимцев.

GM Элянов споделя: Като дългогодишен привърженик на закритите дебюти за белите, мога да кажа че защита Грюнфелд винаги ми е създавала сериозно главоболие. Дебют, в който черните контраатакуват от първия ход, винаги е бил спънка, тъй като изисква прецизна и задълбочена подготовка. Затова не случайно шахматистите играещи с белите, понякога избират по-малко принципиални, но не толкова форсирани пътища. За едни от тях, нсе явява хода 3. Nbd2, който излиза от голямата теория, но позволява да се играят по-малко изучени позиции с дълбоки стратегически идеи. Белите желаят да проведат 4. e4, съхранявайки същевременно своя център по-малко открит в сравнение с острите основни варианти от Грюнфелд. Естествено, на фона на този относително скромен ход, черните имат голям избор от различни концепции и методи за борба за центъра, които ще обсъдим. По-долу ще направим преглед по варианти.

Вариант 1: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg7 4. e4 0-0.

Този ход се среща рядко, но затова пък е провокационен,който заслужава внимание, тъй като това е опит, черните да избегнат 5. Bb5+ (който се обсъжда в вариант 4). Тук принципиалният отговор е 5. e5. Движението на тази пешка без надлежното развитие носи в себе си риск, тъй като тази пешка може да бъде подложена на контраатака, но белите разполагат с добри ресурси, така че да се борят за инициатива с помощта на този ход. Например, хода 5... Ne8 се посреща добре чрез 6. h4! с опасна атака. Парадоксално, но по-добрия вариант за черните е 5... Nh5. На практика, обаче трудно се играе такава позиция с черните. За поддържане на баланса е нужна голяма точност.

Вариант 2: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg7 4. e4 d6 - План с ... Nc6 и ... e7-e5.

Тук GM Элянов разглежда порядъка от ходовете 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg7 4. e4 d6 5. Bd3.

Всъщност, 5. Bd3 не е репертоарно предложение на Элянов. Въпреки това, само като разберете недостатъците на този ход, ще разберете същността на хода 5. Bb5+, който ще бъде разгледан в вариант 4. Освен това, този вариант ще ви позволи по-добре да разберете типичните пешечни структури. Най-обещаващото продължение за черните е 5... 0-0 6. 0-0 Nc6!

Това е най-естественият и активен способ за развитие на коня, тъй като черните са готови да атакуват пешката на "d4" с помощта на 7... e5 на следващия ход. Факт е че движението (d4-d5) не изглежда многообещаващо за белите поради неудобното положения на коня на "d2". Независимо от това, че възникващите позиции практически са сложни, черните обикновено получават достатъчна контраигра в този вариант.

Вариант 3: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg7 4. e4 d6 - План с ... c7-c5.

Този подход се различава коренно от подхода, разгледан в вариант 2. Черните атакуват центъра на белите с пешката "c" вместо с пешката "e", опитвайки се да разчистят големият диагонал за своя чернопол офицер. Основният вариант тръгва от 6. c3 0-0 7. 0-0 cxd4 8. cxd4 e5. Този ход, вероятно е по-добър от най-разпространеният 8... Nc6. След 9. d5 ние получаваме типична  пешечна структура от Староиндийска защита. В този случай наличието на  коня на "d2" може да бъде преимущество. Много често на белите се отдава да натискат на "d6" с помощта на (Nc4) с последващото (a2-a4), (b2-b3 и (Ba3). Элянов подробно анализира възникващите позиции. Неговият извод  се заключава в това, че белите са малко по-добре.

Вариант 4: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg7 4. e4 d6 5. Bb5+

Това е най-сложният вариант за черните. Идеята на белите се състои в това, да нарушат най-активното вражеско формирование (... Nc6 и ... e5). Основният вариант тръгва от 5... c6 6. Bd3 0-0 7. 0-0.

Тъй като полето "c6" вече не е достъпно за коня, черните трябва да подготвят ... e7-e5 с помощта на ... Nbd7. Както вие ще забележите в редица случаи, с пешка на "c6", структурата, възникваща след (dxe5 dxe5) е благоприятна за белите. В своя анализ Элянов показва, как именно трябва да усилваме натиска в такива симетрични позиции.

Вариант 5: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 c5.

Това е логичен опит да се подронва центъра на белите, което може особено да се хареса на играещите с черните, които обичат да играят построението "таралеж". Първата критическа позиция възниква след 4. dxc5 Qa5 5. a3 Qxc5 6. b4 Qc7 7. Bb2 Bg7.

В този момент белите трябва да направят важен избор. Те разполагат с две основни построения - това е (g3-фианкето) или развитието на офицера на (e2/d3 след e3). В това време като всички подходи са възпроизводими, Элянов обикновено предпочитал да поставя офицера на "e2". Обаче от практическа гледна точка наличието на всички варианти в вашият репертоар би било  много полезно. Обикновено в всички тези системи за игра с белите не е много лесно.

Вариант 6: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 d5 - тънкости с порядъка на ходове.

Този класически способ за посрещане на (3. Nbd2) се явява като критически вариант от теоретична гледна точка, поставящ пред белите доста проблеми при борбата за преимущество. Хода (e2-e4) вече не е опция и затова белите обикновено преминават към игра по дамския фланг с (b2-b4), едновременно блокиращ пробива на черните чрез ... c5. Обаче порядъка от ходове също има значение, и белите могат да избират да започнат с (4. b4 или 4. e3), а също така кога да играят (c2-c4). В този вариант се разглежда тънкости  свързани с различен порядък от ходове.

Вариант 7: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 d5 4. e3 Bg7 5. b4 O-O.

Хода 5... 0-0 обезпечава на черните голяма гъвкавост в техните опити за получаване на контраигра. Тук има много тънкости  в порядъка от ходове за двете страни, но като цяло, белите следва за определено време да отложат развитието на своите офицери и да играят (6. c4 c6 7. a4, за да бъдат възможно по-гъвкави против множеството идей на черните. Един от основните варианти продължава с 7... Nbd7 8. Bb2 a5 9. b5 cxb5 10. cxb5.

Възникващата структура напълно е типична за всички варианти, много стабилна за черните, но преимуществото в пространството се явява важен фактор в такива симетрични положения. Позицията на белите е малко по за предпочитане, благодарение на по-добрите офицери.

Вариант 8: 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 d5 4. e3 Bg7 5. b4 a5.

Освен хода, който  беше  в центъра на нашето внимание от предният вариант, като еднакво добра алтернатива се счита 5... 0-0. Идеята на черните се състои в това, да провокират движението (b4-b5). Първата важна позиция се постига след 6. b5 c5 7. bxc6 Nxc6.

В сравнение с позицията след 5... 0-0, основно преимущество за черните се явява  в това, че те получават най-активно развитие  по дамския фланг, понеже конят и офицера се развиват  на своите идеални полета (c6 и f5 съответно). Недостатъка  се заключава в това, че черните отслабват полетата (b5 и b6), като в процеса създават и изостанала пешка по линията "b". По този начин белите имат някои дългосрочни позиционни козове, а построението на черните се нуждае от внимание след 8. Be2 0-0 9. a4 Bf5 10. c3 Qc7 11. 0-0 e5 12. Ba3 Rfc8 13. h3!?

Този нов ход се явява полезна профилактика против ... e5-e4, за да освободи полето "h2" за коня, присъединявайки го към защитата на царския фланг. Като цяло черните имат добра фигурна игра и някои тактически възможности, които трябва да радват любителите на Грюнфелд, но белите имат също редица перспективни позиционни идей, такива като атака по линията "b", хода (c3-c4), размяна на "e5" с разполагане на фигури на "d4" и т.н. Но основното е че ние избягваме много теория  и можем просто да играем шах.

Примерни партии.pgn

Павел Елянов-Практически репертоар за Белите.rar