Индекс на статията

Холандска защита: Репертоар за бели
GM Михаил Ройз

Отчитайки нарастващата популярност на Холандска защита, търсенето на надеждно противоядие има решаващо значение за всеки играч любител на 1. d4.

В този курс автора предлага много опасната и практична система - 1. d4 f5 2. Bg5.

Съдържание
Част 1: Рядко срещани продължения 2... b6, 2... c5, 2... Nc6
Част 2: 2... d6
Част 3: 2... d5
Част 4: 2... Nf6
Част 5: 2... c6
Част 6: 2... h6 3. Bh4 g5 4. e3 Nf6 5. Bg3 d6 6. h4 g4
Част 7: 2... h6 3. Bh4 g5 4. e3 Nf6 5. Bg3 d6 6. h4 Rg8
Част 8: 2... g6 3. Nc3 d5
Част 9: 2... g6 3. Nc3 странични варианти
Част 10: 2... g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 Странични варианти
Част 11: 2... g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 d5 5. e3 Be6
Част 12: 2... g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 d5 5. e3 Nf6
Част 13: 2... g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 Nf6

Примерни партии: 1.d4 f5 2.bg5.rar