В практическите партии често пъти се осъществяват матове с топове, или дама по първия, или последния хоризонтал. Идеите на подобни матове понякога се осъществяват по мигновен и неочакван начин.

В партията Микенас - Бронштейн (23 първенство на ссср, Талин 1965 г.)., се е получила следната позиция.

Ананд - Иванчук (мемориал тал, 2009 г. блиц).

През 1914 г. в партията си срещу О. Бернштейн, Х. Капабланка е провел блестяща комбинация на тема: Мат по първия хоризонтал.

Трябва внимателно да следите за слабостите в своята позиция и слабостите в противниковата. Своевременно ликвидирайте своите и се старайте да използвате слабостите в позицията на противника за получаване на материално, или позиционно преимущество. Не забравяйте че слабия осми (първи) хоризонтал, е пряк път към победата, или поражението.

Кан - Бърнстейн (1926 г.)