Индекс на статията

Стейниц се е появил в историята на шаха като създател на ново учение по позиционна игра, същността на която се заключава в следното:
Всеки план в шахматната игра трябва да бъде обоснован. Той трябва да се търси не в личността или в желанието на шахматиста, като просветление да намери верния ппът към атаката, а в съществуващото на дъската положение, оценявайки го. Следователно плана трябва да има своите позиционни предпоставки, а всяка атака трябва да бъде обоснована. Затова те не бива да бъдат изграждани върху възможни грешки на противника. В този смисъл плана винаги трябва да се основава върху конкретна, реална оценка на позицията. Какъв е ориентира за такава оценка? Според Стейниц, главно значение има натрупването на малки преимущества. Той е имал предвид следните признаци:
1. Превъзходство в развитието и владеене на центъра, обезпечавайки така подвижност на фигурите си.
2. Владеене на опорни пунктове и открити линии.
3. Материално превъзходство (макар и временно), принуждаващо съперника да загуби темп, използвайки го за постигане на съответна компенсация (през което време да се опита да захване инициативата, или някакво позиционно преимущество).
4. Изгодна пешечна структура.
5. Слабости в лагера на противника, оказващи се обект за атака.

Едва когато равновесието на силите бъде нарушено, страната получила позиционно преимущество, може да предприеме активни действия. Но не само да може, но е длъжна да търси енергични пътища за атака. Иначе постигнатото преимущество ще премине на противниковата страна. Стейниц е намерил метод за оценяване, разчленявайки позицията на елементи. И така сравнявайки ги, поставял оценката на позицията и в зависимост от нея, избирал предстоящия план за игра. Шахматистите през 20-ти век усъвършенствали и уточнили метода на първия световен шампион и постепенно оформили всички основни принципи за ориентиране по които всяка позиция може да бъде изучена.

1. Материално взаимоотношение на силите.
2. Наличие на непосредствени заплахи.
3. Позиция на царете и тяхната безопасност..
4. Владеене на открити линии.
5. Пешечна структура, силни и слаби полета.
6. Център и пространство.
7. Развитие и разположение на фигурите.

В резултат на сравняването на тези елементи, шахматиста прави статистическа оценка на позицията, набелязвайки своя план за действие и пристъпва към търсене на конкретни ходове, или пресмятане на варианти.

План-в-ендшпила

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Принципи-и-правила-на-Тарраш Подвижен-Подвижен център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Дебютни схеми. Уфимцев-Австрийска-атака Анти-уфимцев Григорий Богданович-Система-Цукерторт Нестандартни схеми в Френска Френска-за-черни-гамбитен вариант Френска-за-черни-разменен-вариант Френска-за-черни-система-Нимцович Френска-за-черни-хода-g7-g5 Староиндийска-за-черни-5.h3 Категория: Мителшпил. Топ-срещу-офицер Топ и офицер срещу топ Атака-по-фианкетто Доминация Полето-d5 Безстрашният-цар-в-мителшпила НасокиПодвижност Пробив контраатака Сицилиански-мителшпил Жертвата-на-c3-в-Сицилианска Жертвата-на-b5-в-Сицилианска жертвата-на-d5-в-Сицилианска Категория: Ендшпил. Топ-и-кон-против-топ Топ-срещу-кон Топ и офицер срещу топ Топ-срещу-офицер Цугцванг Съответстващи-полета Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Фен-описание Шахматната-игра-и-слепите Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: freechess. Регистриране присъединяване fics-команди ICS-menu канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител.

Обучение Пространствено-преимущество Да-се-поучим-от-Тал Уловка-за-шампиони Невероятни-гросмайсторски-грешки Как-да-се-избавите-от-цайтнота Как-да-усилите-вашата-игра Способи-за-търсене-на-правилния-ход Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Жертва-на-h7-(h2)Жертва-на-h6-(h3)Жертва-на-g7-(g2)Жертва-на-f6-(f3)Жертва-на-f7-(f2)Жертва-на-g6-(g3)Атака-по-предпоследния-хоризонталМат-по-последния-хоризонтал Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани-коментирани партии. Анализирани-партии Категория: Задачи. ЕтюдиОтидете на началната страница