Индекс на статията

Позиционната Жертва на фигура на "b5" в Челябинския вариант (вариант Свещников) е станала типична в съвременната практика. Нейния смисъл се състои в това че белите коне разположили се на полетата "b5" и "d5", практически неизбежно обявяват шах на "c7", задържайки в центъра черния цар.