Индекс на статията

Нестандартни размени

В математиката съществуват две тясно свързани понятия: Равенство и идентичност. Прилагайки математическата терминология можем да различим два вида размени: идентична, предполагаща обмяната на едноименни фигури, и не идентична, т.е. размяната на различен материал, приблизително равен по абсолютна стойност, но имаща различна относителна ценност в дадената ситуация. Не идентичната размяна която се среща в практиката достатъчно често, е разнородна както по материала, така и по стратегически замисъл. Но всичките те, водят към нестандартно съотношение на силите по дъската. При разиграване на позиции с нестандартно съотношение на силите на преден план излиза фантазията на шахматиста, неговото умение да действа в позиции без ясни количествени ориентири. Но именно в борбата в эндшпила при нестандартно съотношение на страните, където привидно конкретните технически знания отстъпват на заден план, знанията на техническите позиции са много важни. Успешното разиграване на сложни эндшпили с нестандартен материален баланс може да се обезпечи само чрез органично съчетаване на фантазията с въображението на шахматиста. Именно точното познаване на онази макар и хипотетична позиция която в обозримо бъдеще след определен брой ходове би възникнала на шахматната дъска, е пътеводната звезда, указваща верният път. Съществуват и редица достатъчно актуални дебютни системи, борбата в които след не идентични размени също протича при необичайно съотношение на силите. Според гросмайстор Шпилман, всички шахматни фигури имат двойна стойност - абсолютна и относителна. Колкото е по-проста ситуацията, толкова е по-ярка абсолютната ценност на фигурите, а колкото е по-неясна, толкова по-голямо значение придобива тяхната относителна ценност.