Индекс на статията

Закрит център
А. Осачук

Тук ще разгледаме въпроси свързани с проблемите на играта в позициите отнасящи се до закрития център. В разгледаните примери са приведени общи препоръки за правилно водене на играта в подобни ситуации. Много е важно да се познават характерните пешечни структури, възникващи с първите ходове на шахматната партия и формиран по наш вкус и способности предстоящ мителшпил, който според нас се явява като правилно дебютно построение. А как да сформираме пешечната структура в началото на партията зависи особено много. Именно това определя характера на предстоящата борба за много ходове напред, а понякога даже и до дълбок ендшпил. Ето защо в шахматната история въпроса за формирането на пешечната конфигурация в началната фаза на играта, винаги се е придавало такова голямо значение. И това е разбираемо — ако допуснем, че на една от страните от първите ходове се отдаде да завладее по-голяма част от пространството в центъра, то първо, противника ще бъде свит в своя лагер, а като второ, владеещият по-голямо пространство в центъра, ще му бъде по-лесно да планира активни действия на който и да е фланг. Но това е само като пример. В практическата игра всичко е много по-сложно. Съперниците ще се стремят да обезпечат за себе си най-добрите условия за бъдещите сражения в това единоборство. Успех ще постигне този който по-добре и по-задълбочено разбере проблемите, възникващи в избраното дебютно построение. Ще разгледаме редица видове центрове и за всеки от тях ще вземем за основа рационалното зърно“, присъщо на този конкретен тип център, ще дадем препоръки как да действате ясно и правилно, въз основа на развиващата се ситуация на шахматната дъска. Освен това ще се опитаме да ви научим как да определяте печелившият тип център за себе си, да го формирате и да изпълнявате характерният план за игра в бъдеще. Трябва също така да се каже, че каквито и дебютни построения да изберете, към каквито и пешечни структури да се стремите, за всички видове центрове има неизменни правила, които всеки грамотен шахматист трябва да знае. Нека си припомним някои от тях:

1. Полезно е страната, която притежава повече пространство, да поддържа позицията напрегната в центъра възможно най-дълго.
2. Отдаването на центъра без сериозна обосновка по правило води до сериозни последици.
3. Формалното превземане на центъра с пешки не е гаранция за успех, ако не е подкрепено от трезва оценка на позицията в динамиката на предстоящата борба.
4. Страната, която има стабилна позиция в центъра, като правило има добри предпоставки за ефективна атака срещу царя на противника.
5. Ако позицията в центъра не е ясна, първо трябва да намерите рационален план за прегрупиране на вашите фигури за решаване на локални задачи в центъра.
6. Фланговите атаки с участието на пешки трябва да се извършват само със обезпечена позиция в центъра.
7. Най-доброто възражение срещу неподготвена атака на противника по фланга е контраудар в центъра.

А сега да преминем към практическите примери. Като начало да разгледаме плановете на страните и подриването на центъра през фланговете. Закрит център можем да наречем пешечна конфигурация, при която пешките в центъра са блокирани една друга и са неподвижни в близко бъдеще. В общи линии плановете на страните тук могат да се сведат до следното:

1. Активна игра по фланговете, която от своя страна включва: Подриване на центъра с пешки на съседни вертикали, или чрез тяхно напредване в територията на противника, ако това е изгодно по някаква причина; - Обход на центъра с фигури, проникващи в тила на противника; - маневриране в позиции с динамично равновесие с цел подобряване на позициите на фигурите и подготовка за подкопаване на центъра.
2. Подкопаване на центъра с централната пешка.
3. Игра по фланга без да се подкопава центъра.
4. Физическо унищожаване на централните пешки:
- след подриване или чрез жертва на фигура.
Тези планове на страните могат да се променят и допълват по време на играта.