Индекс на статията

Структура 3: В атака – Френска структура

В следващия пример ще видим разпространен сценарий от Френска защита. В такива позиции основната идея на белите се състои в това, да атакуват черният цар, останал често пъти в центъра или на царския фланг, като в същото време черните се опитват да създадат контраигра на противоположния фланг и по линия "c". От гледна точка на белите, за тях е нужно първо да създадат слаби места по царския фланг на черните. Обикновено това става посредством довеждане на коня до "h5", за да заставят черните да се отслабят или да поемат сериозни отстъпки. Пример за това е партията Азаров — Салинас, Millionaire Chess Open.

Надяваме се че тази статия ви е харесала и сте разбрали колко полезни могат да бъдат понякога конете в края на дъската. Влиянието което те оказват върху позицията на съперника, се явява ключово за преценката дали да се отведе коня до края на дъската или не.