Индекс на статията

Ключови моменти

6-кръг

Хоу Ифан и Конеру, удържат по две поредни победи и настигнали Мария Музъйчук.
В партията М. Музъйчук - Костенюк се е срещнал същия вариант от Италианска партия, който Костенюк миналата година сама е играла с белите блиц против Крамник. Получените от екс-световния шампион дебютни знания, екс-световната шампионка успешно е използвала с другия цвят. От дъската рано изчезнали дамите. Черните по (Берлински) въвели в бой дамския топ с помощта на крайната пешка, но задържали развиването на белополия офицер. След грешния 25-тия ход на Музычук, се е очертало ясно преимущество за черните: Бялата пешка - клин на "d6" се е оказала не сила, а слабост. Мария отвлекла вниманието на съперничката си чрез жертва на пешка по дамския фланг, но при една бегла оценка, в случай на 33. c5, нямало да й се отдаде да спаси партията. След неточността допусната от черните, белия топ с подкрепата на обречената пешка, проникнал на седмия хоризонтал, вследствие на което черния офицер бил принуден да се върне в първоначалната си позиция. Веднага след контролата Костенюк обменила една от двете свързани проходни пешки за пешката на "d6", не рискувайки продължението при което белите можели да получат неприятна контраигра. Не е изключено че при анализ може да се докаже печалба за черните. Впоследствие Мария създала отлично взаимодействие между фигурите си и настойчивото нападение на белите върху пешката на "g7", се е увенчало с преминаване в равен топовен ендшпил. Това реми се е оказало единственото за кръга.
Съотношението между резултатните двубои – 4 на 1 в полза на черните.
Конеру в дебюта надхитрила Хадемалшарех, завличайки я в вариант Нотебом с бяла пешка на "e4", в който вземането 9. Bxc3 се явило съмнително в отличие от основния вариант с пешка на "e3". Опитвайки се да избегне лош ендшпил, Иранката на 18-тия ход извършила грубо недоглеждане и останала без качество.
Хоу Ифан взела връх над Стефанова, която остава единствената участничка която до сега няма реми. Антоанета губи темп на хода 8. a3, за съвършено ненужния за избрания от нея план за игра по царския фланг, който е бил доволно безобиден. След продължителна игра в задна линия, Ифан улучила правилния момент за размяна на "e4", в който белите не можели да вземат с пешка. Положението на белите се влошило поради появяването на изолираната черна пешка на "d4". След няколко хода белите допускат скок на черния офицер, струващ им качество. Китайката уверено довела играта до победа.
Дзагнидзе не в духа на разиграната дебютна схема, развила коня на "c3" вместо обичайното на "d2", което скоро довело до трудности с избора на план. Погонина, напротив, хармонично разположила фигурите си. Осъществявайки настъпление по дамския фланг, тя позволила на своята съперничка тактически удар печелещ пешка, но след няколко хода белите се оказали в пълен партер (да продължат борбата е можело само с помощта на неестетичната маневра 27. Na2, с идея Nb4). В завързалите се комбинационни усложнения белите не издържали на любопитния рисурс 32. Rxe4. В този случай белите оставали без пешка в лоша позиция и след хода в партията, нахлуването на черната дама по втория хоризонтал, произвело опустошение в неприятелските редици.
Първи победи в турнира удържали Скрипченко и Жукова.
Скрипченко с черните леко получила удобна игра против Анна Музъйчук. Анна както и Дзагнидзе, използвала в добре позната позиция продължение с съмнителна стратегическа идея (8. Bf4 вместо 8. Be3). 16-тия ход на белите е дал на черните възможност посредством несложна временна жертва да спечелят пешка. До края на контролата не им се удавало да намерят ясен път за реализация, докато Анна не допуснала грешки. Грубата грешка на 41-вия ход минала незабелязано – на 41. ... c3 офицера с голяма сила се е включвал в игра. А грешката на 51-вия ход, довел до бърза развръзка. Черните нанесли мощен двоен удар 53. ... Qg6. 54. g4 не давало защита поради, 54. ... Bxg4 55. fxg4 Rxg4.
Против Крамлинг Жукова използвала популярен гамбит в Виенски вариант. Крамлинг се опитала да мине без подрива "c7-c5", но попаднала под продължителен натиск по застоялият се в центъра цар, поради загубените няколко темпа за ходове - насам-натам с леките фигури. Черните в края на краищата съумели да направят рокада с цената на значителни позиционни отстъпки: Хода 27. a4 ги поставяло в критично положение, вместо 27. nd4 с проникване на коня на "e6" което довело до ненужни усложнения. В цайтнота Крамлинг не се възползвала от предоставения шанс, като пропуснала единственото 32. ... Nd5, след което допуснала едноходово недоглеждане.

Отидете на началната страница