Индекс на статията

8-кръг

Ключови моменти

Докато конкурентките изясняват отношенията по-между си, Хоу Ифан не без труд побеждава аутсаидерката и преди почивния ден става едноличен лидер. Мария Музъйчук, надигравайки Конеру, застава на второто място на половин точка от бъдещата си съперничка в мача за световната корона. Тяхната среща по-между им ще се състои в десетия кръг, а до тогава световната шампионка я очаква принципиален двубой с финалистката от сочинския нокаут Наталия Погонина.
Хадемалшарех, играейки против Хоу Ифан, в сложен мителшпил предприела не-обезателна жертва на пешка, и това решение се указало удачно. Зле намисления скок на коня на "a4", е струвало на Хоу Ифан няколко темпа, в резултат на което белите развили силна инициатива. Обаче в конкретната игра Иранката не била на висота. Тя е можела на 29-тия ход да вземе на е"e4" с коня, или на 30-тия да размени на "f5" и тогава в допълнение към грозния офицер на "f4", за белите е можело да се появи перспектива за разполагане на белополия офицер по големия диагонал и тогава съперничката й едва ли е щяла да се избави от натиска по дамския фланг без да претърпи материални загуби. Импулсивната жертва на 33-тия ход предала преимуществото в ръцете на черните. Да върнат качеството за черните е било единственото, защитавайки се от очевиден мат и борбата продължила в ендшпила с пешка в повече за Китайката. След като белите допуснали в неизгоден за тях момент хода "b6-b5", тяхното положение станало безнадеждно.
В партията М.Музъйчук - Конеру дългата теоретична линия в открития вариант от Испанска партия довежда до малко по-добър ендшпил за белите, който Конеру не пожелала да защитава пасивно. Опита да реши всички проблеми с един тактически замах, се е обърнал в недоглеждане. Белите спечелили фигура и леко реализирали преимуществото, като в края даже си позволили грациозна шега.
Първа победа в турнира удържала Дзагнидзе. В партията си срещу Скрипченко, Грузинската шахматистка обърнала съдбата решавайки се в мителшпила на жертва на фигура за две пешки. Следващия отрязък от играта, Скрипченко провела силно, организирайки блокада на бялата пешечна верига. Обаче на 33-тия ход, решила да подобри позицията на царя в момент когато е следвало да помисли за топа и посредством 33. Rae8, да усили контрола над центъра. В отговор на 34. h5 черните за да не допуснат движението на неприятелската фаланга, си дали коня, но го направили в неудачна редакция, оставайки така без пешка и в лоша позиция. Дзанидзе точно пресметнала че контраиграта на противничката й няма да се получи и след размяната на дамите, черните загубили офицера.
Крамлинг с черните на 9-тия ход взела на "d5" с коня, което се среща по-рядко в сравнение с вземането с пешката. Костенюк в отговор повела играта към неизвестна посока. Странното съчетание - поставяне на офицера на "a2", и придвижване на "c2-c4", лишило белите от надеждата за преимущество. В по нататъшната борба черните не-веднъж са можели да действат по-предприемчиво, например: 31. ... Ne4, печелейки пешката на "h4". Обаче Крамлинг, видимо уплашена в тази позиция от призрака "c5-c6", отстъпила с дамата, след което се съгласила на трикратно повторение.
Погонина подчертано скромно разиграла с черните Английско начало, без да се старае да осъществи възможно най-бързо освобождаващото движение с пешката по "d". Преминаването в ендшпил с пэшечно превъзходство по царския фланг, на Жукова не се е удало да използва недостатъците на такава постановка. Критичния момент е бил на 21-вия ход. Убедена че в случай на 21. Rxd7, промеждутъчния удар 21. ... Bxe3+! дава на съперничката като минимум равни шансове, белите предприели размени и скоро била зафиксирано ремито.
Анна Музъйчук избрала в разменния вариант от славянска защита порядък от ходове, позволяващ на А. Стефанова да използва идеята на Винавер - "e7-e5". Вместо симетрична структура с открита линия "c", се е получила оживена фигурна игра с открит център. С хода 12. ... Nd5 черните устъпили на своята противничка инициативата с цел да разменят коня за чернополия офицер. На свой ред белите не по най-удачния начин се разпоредили с фигурите си като заели с офицера полето "d5", за което е можело да бъде пригоден топа. След вземането на "b7", за Антоанета е било нужно да избере шаблонното 21. Rb8, но тогава е трябвало да види след 22. Bd5 тънкото промеждутъчно нападение 22. ... Rb5, предотвратявайки проникването на вражеския топ на "c7". В партията черните "просто" получили достатъчна компенсация за пешката и делото се свело до връщане на материала и преминаване в равен ендшпил с разноцветни офицери и по един топ.

Отидете на началната страница