Индекс на статията

14-кръг

Ключови моменти

Последен в турнира завършил главния двубой. Преди него три партии приключили с мирен изход и по (статистика) било ясно че той ще се окаже резултатен.

Каруана разиграл Сицилианска, а Карякин не искал опростяващи позицията реми-варианти и поел към здрава борба. Възникнала характерна за случилото се построение от система Раузер напрегната позиция, в която останалия в центъра черен цар бил прикриван от масивен пешечен щит. На 30-тия ход, Сергей осъществил стандартен но не по-малко ефективен пробив, премествайки централната пешка върху поле контролирано от дама,топ и две пешки.Положението оставало сложно, но Каруана, опитвайки се с тактически средства да удържи пешката в повече, пропуснал мощна жертва на топ, и попаднал под матова атака.

Поставяйки победната точка Карякин заел първото место с разлика една точка (както Ананд в предния турнир на претендентите, в който Сергей станал втори).