Индекс на статията

Получил белия цвят Карякин вдигнал напред царската пешка. Била разиграна Испанска партия с (d2-d3). На 12-тия ход Карлсен се отклонил от често срещан вариант, срещал се при него в тази година в партия с ускорена контрола (рапид) с Топалов (Grand Chess Tour, Париж). заформила се характерна маневрена борба около пешечната двойка (d4-e5). Черните поддържали напрежението в различни варианти, като косвенно защитавали своята централна пешка с ответно нападение на "e4". На 18-тия ход Сергей разменил пешки за да продължи да поставя на Магнус проблеми. Нужно било да предприеме нешаблонен превод на коня. Той обаче играл твърде праволинейно и положението се опростило. Захвата на откритата линия (a) не донесло на белите изгода. Черните подготвили и осъществили придвижването на пешката по "c", предизвикала по нататъшните размени. След 30 хода ресурсите за борба били изчерпани, като показали на зрителите по какъв начин те възнамерявали да повтарят позицията, след което съперниците се съгласили на реми.