Индекс на статията

За първи път в мача дебютната подготовка не оставила простор за борба на дъската. Съперниците разиграли Испанска партия, повтаряйки осем и половина хода от предишната четна среща. След това Карлсен преместил пешката по (d) не на едно, а на две полета. Тази разновидност на контраатака, въпреки че нямала някаква дълга история както при класическата жертва на Маршалл, тя преминала през 20-тия век задълбочена практическа проверка. На 12-тия ход Карякин се отклонил от използваното по-рано от тях продължение, но Карлсен бил добре подготвен за избраното от белите направление. Благодарение на тактически тънкости, отчетени от щаба на световния шампион придвижването на пешката по (f) с нападение на белите коне практически форсирано довело до размени и разноцвет с тежки фигури. За разлика от предната партия, нито една от страните в възникналата позиция не разполагала с активни идеи. След няколко хода бил сключен мир. След почивния ден с белите отново ще бъде претендента.