Предлагам на вашето внимание най-новата портативна версия на WinBoardPortable v4.8.0. Тази версия вече включва скриптове за jaws на Български, преведени и адаптирани от мен и моят приятел Милен Флоров, който е добър шахматист. Скриптовете се намират в папката на програмата които се инсталират много лесно. Те работят както със jaws преведен на Български, така и с стандартния.
В програмата сме включили както най-силния безплатен енджин Stockfish11, така и още три силни енджина като: Critter, Fruit и Ufim.
В папката на програмата ще намерите ръководство за настройване на Ufim 8.02, което ще ви помогне да настройвате най-важните опции и на другите енджини.

"insert+h" отваря прозореца с Горещите клавиши за Winboard:
Автор - Михаил Гордеев Екатеринбург

insert+Control+V - казва версията на програмата
Знака (ударение) под Escape повтаря хода.
PrintScreen казва енджина.
ScrollLock превключва режим озвучаване на хода.
Control+F1 казва оставащото време на белите.
Control+F2 казва оставащото време на черните. Чрез shift + дясна стрелка също така можете да проверявате времето.
Alt+h компютъра подсказва. При проблем, използвайте alt плюс Българските  букви р
плюс д.
Чрез "control+w" компютъра играе с белите, а чрез "control+b" с черните.
Създаване на позиция върху дъската:
Control+' (апостроф) - преминава към режим на създаване и редактиране на позиция.
След натискане  на Control+' (апостроф) +x + клавиша интервал - Очиства дъската
Пример, Дъската може да бъде изчиствана по всяко време на създаването на позицията;
фигурата се поставя посредством въвеждане на нейното название и името на полето.
k - цар, q - дама, n - кон, b - офицер, p - пешка
Имената на белите фигури се въвеждат с клавиша Shift, а черните фигури без шифт,
Например, за да поставим белият цар на полето E1 следва да натиснем клавишите Shift+k след което без шифт e1
поставянето на фигурата се осъществява чрез клавиша интервал;
Пример. В случай на затруднения с въвеждането на фигурата чрез използването на клавиша Shift, може да се използва двоен знак за белите фигури;
Например: За да поставим белият цар на полето e1 два пъти натискаме клавиша k, а след това натискаме без шифт e1;
ако в следващите фигури поставяме втора еднаква фигура, Като например втори кон, втори офицер, втори топ, то името на фигурата може да не се пише, достатъчно е да се въведе нотацията на полето и да се натисне интервалния клавиш;
В процеса на разполагането на фигурите, те  могат да бъдат премахвани или местени;
За да се изтрие фигура от дъската, е нужно да се използва клавиша Delete, след което въвеждаме нотацията на полето върху което е фигурата и накрая натискаме клавиша интервал;
в това време се съобщава названието на изтритата фигура и нотацията на полетата;
местенето на фигура по дъската се осъществява посредством нотацията от началното и крайното поле;
По това време се съобщава названието на фигурите и нотацията от началното до крайното поле;
Движението на фигурите се съпровожда с двоен сигнал, при това ако фигура се премести на заето поле, то тя замества фигурата;
Изтриване или преместване от празно поле не се изпълнява, съпровожда се с кратък сигнал;
Разполагането на фигурите, изтриването и преместването може да се извършва по всяко време и по всякакъв ред;
Приключването на въвеждането чрез символа w или b, показва кои фигури започват играта, след което клавиша интервал и Control+' (апостроф)
Символите "w" и "b" може и да не се въвеждат. В този случай, играта започват белите.
Ако е необходимо да се отредактира намиращата се на дъската позиция, то след натискане на клавишите Control+' (апостроф) използването на клавиша "x" няма да  е нужно, а следва да се пристъпи към изтриване или преместване на нужните фигури.
В процеса на редактиране на позицията скриптовете следят за грешки при въвеждането. Контролират въвеждането на символите за фигурите, нотацията на полетата, последователността при въвеждането на символите и съобщават за грешки.

Съхраняване и подреждане на съхранените позиции:
+ (плюс) съхранява позицията на дъската.
Да се съхраняват може неограничен брой позиции
= (равно) връща към съхранената позиция;
Последователното натискане на (равно) извиква следващата от списъка с съхранените позиции;
Delete изтрива съхранената позиция,
премахната ще бъде последно използваната,
Control+Delete изтрива всички съхранени позиции

Горещи клавиши за преглед на дъската:
Alt+p - показва позицията  на дъската
Control+дяснаControl+лява стрелка - чете позицията в удобен формат: Нотационен, и фонетичен.

Команди за игра в сървъра:
Controlплюс ` клавиша (ударение) казва рейтинга  на играчите. При проблем използвайте alt плюс Българските букви е плюс к.
Alt+F1 - затваря режим наблюдение.
Alt+F2 - включва режим анализ.
Клавиши за разглеждане на анализа:
Alt+` (обратен апостроф) - казва играта.
Alt+1 - казва най-добрия ход.
Alt+2 - казва дълбочината.
Alt+3 - казва оценката.
Alt+F3 - повтаря предизвикателството (Challenge)
Пример,  поканата на съперника се озвучава автоматично.
Alt+F4 - затваря програмата.
Enter - отговаря на търсенето, ако низа в прозореца display съдържа seeking.
insert+Shift+y - чете превода на съобщението Пример, ако инсталираните скриптове на преводача JawsTranslator, озвучават превода на съобщенията.
Control+1 - задача за мат.
Control+2 - задача за тактика.
Control+3 -- этюд.
Control+4 - избор на ниво за сложност на задачите в сървъра.
В случай че играем блинд можем бързо да разбираме на дадено поле има ли фигура. Това става като въвеждаме нотацията на полето и натискаме (ударение) намиращо се под Escape.

Escape Затваря този прозорец.
А ето и програмата за изтегляне: WinBoardPortable-v4.8.0.rar