За да изпробваме дебютен вариант срещу компютъра, можем да натиснем: "control + e", активирайки режим "редактиране" в който можем да местим ходове за бели и черни, като след всеки ход се натиска "ентър". Освен това определен вариант, или цяла партия можем да поставим в winboard, след копиране от друга шахматна програма, или след копиране на ходовете от текстов файл.

сЛЕД КАТО СЕ нареди ЖЕЛАНАТА ПОЗИЦИЯ, ДАВАМЕ ХОД НА компютъра. За да играе с белите НАТИСКАМЕ "control + w", а с черните "control + b". Чрез клавиша "delete" връщаме ход.

Освен това имаме възможността да проверим как биха изиграли определен вариант предварително избрани от нас два енджина. Мач

Избора на енджините става винаги от диалоговия прозорец който се появява при стартиране на програмата, а иначе използваме тези които са по подразбиране.

Чрез натискане на "control + shift + e" можем да създадем крайна, така наречената "энтшпилна позиция"като за целта използваме "контекстното меню", чрез натискане на control + r".

менюто е разделено на две части: за бэлите и черните.

Първо трябва да изчистим дъската от фигурите. Това става като натиснем веднъж стрелка на горе за да намерим бутона "clear board" и натискаме "ентър", след което се появява празната дъска. С стрелките намираме полето върху което искаме да поставим определената фигура, натискаме "control + r", след което с стрелки на горе, на долу намираме бутона с съответната фигура, натискаме "ентър" и така тя вече е поставена на определеното поле, като менюто автоматично се затваря.

По този начин поставяме и другите фигури до създаване на желаната позиция.

Ако трябва да махнем някоя фигура от дъската използваме бутона " empty square" което означава - празно поле, което се намира също в това меню.

За да наредим позиция с много фигури, тогава няма да е необходимо премахването на всичките от дъската. Ние можем просто да ги местим и поставяме с стрелките навсякъде без значение как се движат по правилник.

За да преместим фигура, трябва да я маркираме с клавиша "спейс" и след поставянето й на определеното поле натискаме отново "спейс".

За да премахнем някоя фигура от дъската, поставяме една фигура върху друга, независимо от цвета и последната изчезва от дъската.

и тук както в предния режим на редактиране, по същия начин даваме ход на компютъра чрез "control+w" или "control+b". Има случаи в които тези команди компютъра не изпълнява и се налага повторно да въвеждаме командата "control+e" или "control+shift+e". За да покажем на компютъра с кои фигури да играе, натискаме както вече знаем - "control + r" и потвърждаваме с "ентър", ВЪРХУ съответния пункт: "бели", или "ЧЕРНИ".

Разбира се, също така може да се постави позиция в winboard както от друга шахматна програма, така и от текстов файл съдържащ fen-позиция. Копирането на позиция от партия, от шахматна програма става с "control+shift+c", а не с "control+c", тъй като ще копирате всички играни ходове, а не самата позиция. Ако позицията не съдържа ходове, или се копира от текстов файл, то стандартното копиране ще важи.

winboard ни позволява да съхраняваме всяка една позиция или така наречената "диаграма" чрез клавишната комбинация "control + shift + s". в отворилият се диалогов прозорец в първото поле за редактиране въвеждаме името на файла. в следващото поле избираме типа на файла, "position files" или "all files", след което го съхраняваме чрез бутона "запиши". Разбира се, че партии и позиции от текстов файл, не могат да се отварят от шахматни програми, а могат само да бъдат копирани.

В position и в pgn файлове, могат да бъдат съхранявани стотици и даже хиляди позиции, като те ще бъдат подредени по номера.

За да отворим съхранената позиция използваме "control + shift + o", като процедурата е същата както при отваряне на "game files.fen, или pgn". Разлика има само в клавишните комбинации. Когато в един "position files" има повече от една позиция, при отварянето му винаги заставаме на първата. с "alt + shift + page daun" отваряме следващата, а с "alt + shift + page up" се връщаме на предишната.

Незаменим помощник за изучаване на эндшпилните позиции се явява таблицата на Налимов Эндшпилни-бази

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница