Индекс на статията

Атака по линията "H": Няколко идеи които е нужно да помните.

Сега да продължим изследването на атакуващото изкуство в шахмата. Ние сме гледали много партии в които се жертват фигури, за да бъде разрушена позицията на рокадата, с последваща атака. Но има и друг план за атака - използването на линията "h". Преди всичко този план се използва в позиции с разностранни рокади или в тези случаи когато вие още не сте рокирали и вашият цар нищо не го заплашва, което дава възможност да се пристъпи към активни действия. Преимуществото на тази идея се състои в това че тя е много бърза, тоест топа е още на "h1", и единственото, което трябва да се направи, е това да се разкрие линията "h". Сега нека да видим как може да се разкрие и използва тази линия в свой интерес: Една от най-разпространените идеи е предвижването на (h4-h5), като правило, насочено против структурата с фианкето. Тя е особено ефективна, когато бързо се активизира топа, което прави атаката още по-опасна; Другата идея, която е тактическа, е разкриването на линията "h" с помощта на жертвата на фигура на "g5". Какво е нужно за тази цел? Първо, трябва да имате преимущество по броя на атакуващите фигури, второ, необходимо е да се стъпи върху полето "g5" с коня или офицера, и когато опонента се опита да го изгони от там с помощта на h6, да се отговори с хода (h4)! Сега, ако нашата фигура бъде взета, то вземайки пешката на "g5", ние откриваме линията "h"; Ако нямате топ на "h1", и вие не можете да местите пешката по "h", то съществува още една идея. Използвайте третия хоризонтал, за да можете по него да прехвърлите топа на "h3".

За да развивате позиционното си майсторство, е необходимо просто да разигравате ходовете в партиите на гросмайсторите, и да разберете защо те са направени. Само като сте влезли в "обувките" на силен играч, ще можете да разберете с какви проблеми се е сблъсквал в партиите си и това би усилило Вашето шахматно ниво. Сега когато вече сме разгледали основните идеи, които може да се прилагат при атака по линията "h", можем да преминем към примерите.

Да започнем с партията Юдит Полгар, която блестящо спечелила в Френска защита против силният гросмайстор Ференц Беркес. В тази партия вие ще видите идеята с разкриването на линията "h" с помощта на жертвата на коня на g5 при разностранни рокади. Юдит, веднага след дебюта започнала атака, без каквито и да било приготовления. Поради факта че фигурите на черните били пасивни, на нея й се отдало да я приключи удачно.