Индекс на статията

В случаите, когато атаката по царя е невъзможна, следва да се развива инициатива по дамския фланг и в центъра. Именно тук е нужно последователно да се усилва взаимодействието на своите фигури и да се ограничава контраиграта на съперника. Оказвайки по такъв начин позиционно влияние, може да се добият множество изгоди и така да се реализира материалното преимущество. Особена роля в този процес играе създаването и придвижването на проходна пешка. Тя сковава силите на противника и често пъти прави защитата невъзможна.

Сега да видим решаващата роля на "крайния нападател" - пешката по "a".