Индекс на статията

Реализация на позиционното преимущество

Това е най-важният компонент от шахматната техника и в същото време един от основните проблеми на шахматната стратегия. Отчитайки нейното практическо значение, овладяването на техниката на реализация на позиционното преимущество е важно условие за усъвършенстването на играта на всеки шахматист. Известно е че завършващите етапи от различните игрови планове са пряко свързани с реализацията на постигнатото позиционно превъзходство. И тук, ролята на техниката е изключително висока. В същото време всяка позиция се характеризира с намирането на свои, най-ефективни технико-стратегически методи за борба. Не забравяйте че това е творческо дело! През колко заблуждения, примамливи изкушения, проблеми при избора, лежи пътя към съвършенството. И тук ролята на техниката е от първостепенно значение за определянето на верният път към целта. Отличителни черти на много изключителни гросмайстори, като Капабланка, Карпов, Смислов, Фишер и др. се явяват забележителната точност, конкретност, рационалност на мисленето. По нататък използвайки конкретни примери, ще разгледаме най-важните методи за реализация на позиционното преимущество.

ИНИЦИАТИВА. АТАКА на превъзхождащите СИЛи

Реализиране на преимуществото, за този метод трябва винаги да си припомняте. Известно е че благодарение на инициативата се усилва хармоничното взаимодействие на фигурите и пешките. А атаката реализира даденото преимущество в сила по основния участък на борбата. По нататък няма да бъде предварително указано къде би се развила инициативата и започването на атака на превъзхождащите сили. Вие сами трябва да помислите и определите: на кой фланг и как трябва да се действа. Не бързайте да гледате какво е станало в партията.