Индекс на статията

Дама и Кон против дама и офицер: Кой ще победи?

Знаете ли че дама и кон действат по-добре от дама и офицер? Този секрет е известен при всеки опитен и силен играч! И така нека сега да узнаем защо това е така, и как да извличаме полза от това. Защо това е толкова важно? Въпреки компютърната ера, основните стратегически концепции са актуални и днес. Познаването им ще ви улесни да определяте кои позиции са добри и кои следва да избягвате. Защо свързваме дамата с коня? Този тандем отлично работи при близка атака по царя – за създаване на матова мрежа и комбинирани заплахи.

Важността на втората слабост. В по-голямата част от примерите, ще разгледаме позиции в които силната страна винаги има допълнително преимущество. Това може да бъде проходна пешка или постоянна слабост в лагера на съперника. Това условие е много важно, тъй като то може да се яви като ключов фактор за правилната оценка на позицията при дама плюс кон против дама плюс офицер. Сега нека да разгледаме следващите примери.