Способ за разпознаване на позиция в fritz. Това е изключително полезен метод посредством който незрящите шахматисти могат много лесно да установят разположението на фигурите по дъската в дадена позиция от партия. Например, отворили сте эндшпилна позиция с разширение - cbh, или pgn, по стандартния начин (от прозореца с базите чрез "control+o"), показвайки пътя към файла. И така, ако сте заредили конкретната позиция, би трябвало с дясна стрелка да намирате следващите ходове. В случай че имате също така инсталирана програмата winboard, вие просто можете да копирате позицията и да я поставите в нея, в която с стрелките, можете да вървите по цялата дъска, установявайки,  Позицията на фигурите.  И така, за да разберете каква е позицията която сте отворили с fritz, трябва да натиснете клавиша "s". В появилият се диалогов прозорец чрез клавиша "tab" достигате до бутона "копирай ASCII". Какъв е този формат. Формата "ASCII", както и формата "fen", които са сходни, често се използват в шахматните програми за запис на позиции. Върху този бутон натискате "спейс", след което продължавате с "tab" до бутона "ok". Остава да натиснете клавишната команда control+a" и в отворилият се текстов редактор поставяте копираното посредством стандартното "control+v". Появява се записа на позицията в който се указва коя фигура на кое поле е. Белите се обозначават с символа "w", а черните с "b", които винаги са поставени преди обозначението на съответния цар, а пред първата пешка (единствена), се поставя p". Записа може да изглежда примерно така: wKh3, Qh1, Nf2, Pe5, f6, h6, bKd2, Qf4, Ne3, Bd3, Pd4. При желание можете да запазите позицията в текстов файл, като задържате клавишите "control+shift" и с дясна стрелка маркирате всичко, след което копирате и поставяте в текстовия файл. Позицията запазена в този ASCII-формат, няма да можете да поставяте в шахматна програма, но съхранена,  ще можете по-късно да я редите на вашия брайлов шах. След "escape" излизате от текстовия редактор. Също така, всяка позиция, наредена на компютъра можете да копирате и поставите освен в друга шах програма, но и в текстов файл. В текстовия файл се копират освен ходовете, но и кода за "fen" формата, заграден от кавички.  Този формат може да  изглежда така: "8/8/5P1P/4P3/3b1q2/3bn2K/3k1N2/7Q w - - 0 1". Тази позиция можете да поставите в шах програма при повторно нейно стартиране, копирайки кода на "fen" формата без кавичките, след което поставяте в прозореца на дъската чрез "control+shift+v". Сега за да добавите тази позиция към друга база, е нужно да натиснете control+s" и в появилият се диалогов прозорец можете да редактирате пожелание някоя от данните, след което потвърждавате с "ok". В случай че не желаете да съхраните позицията, отново чрез "Escape", се връщате в списъка с партии. До тук всичко това се отнася и за програмата chessbase. Позициите можете да отваряте също така и с програмата winboard, но само ако те са в файл (база) с разширение.pgn. Ако базата е "cbh" може да я преобразувате в "pgn" като копирате съдържанието от файла.cbh и го поставите в файла.pgn. А как става това ли! За целта използвайте опциите - копиране, поставяне, изтриване, избери всички от меню-редактиране (edit) посредством контекстното меню" (десен бутон на мишката от малката клавиатура). winboard можете също така да създавате произволна позиция, след което да играете срещу компютъра: http://tupalupa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=60:chessposition&catid=14">Позиция, също така, Бързи-клавиши

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница