Индекс на статията

Илюзорна простота

Гросмайстор Эмил Сутовски

Топовните ендшпили са толкова сложни че даже гросмайстори могат да сбъркат. При разбора на този ендшпил аз научих някои нови важни позиции и освежих своята памет с известни мотиви. Надявам се че пътешествието по ендшпилните тънкости за вас ще бъде не само интересно, но и полезно.

Това е позиция от партията Вайсер – Мартинович (Vrnjacka Banja, 1984).

А. 45. Ke1.

Въобще за да вникнете в ендшпила е важно да се знае че всяко подобно положение с цар, отрязан отляво на проходната пешка "f" или "g" – е загубено, ако няма защита от челния удар (Rf1-g1). Тоест, ако на пешката й се отдаде да достигне до "f5", то черните я придвижват до "f3" или "f2". А старият добър мост открит три столетия по-рано, все още функционира надеждно. При това е важно да се помни, че при централна пешка слабата страна обикновено постига реми с помощта на странични шахове, даже царят да е на дългата страна. Но защо ендшпили с централна пешка възникват рядко, а с флангови – често. Интересно е да се поразсъждава по този въпрос – впрочем, някой друг път.

Б. 45. Kf1.

47. Kf1 - вместо 47. Kh1.

51. Kd1 вместо 51. Kd2