Индекс на статията

Позициите на Филидор (типична ендшпилна реми позиция, наречена на Френския шахматист - топ и пешка против топ, позволяваща да се направи реми при точна игра от слабата страна, стремяща се към такава позиция. Познаването на такива позиции може да ви бъде в полза в случаите даже когато имате малко време за обмисляне.

По-късно бил намерен втори метод за защита в позициите на Филидор: "нападение на пешката отзад" позволяващо на черните да се спасят. Ако топа не успее да заеме шестия хоризонтал (по Филидор), той трябва да бъде разположен в тила на бялата пешка.