Индекс на статията

Топ и две пешки против топ

Предлагам ви три ендшпила с нестандартно материално съотношение в които слабата страна при правилна игра може да постигне реми.