Индекс на статията

4-топовни ендшпили

В шахматната практика дву топовните ендшпили се срещат много по-често от ендшпилите с четири топа. Може би, затова шахматните теоретици не са обръщали достатъчно внимание на много сложните четири топовни ендшпили. Тук ще обърнем внимание върху многото типични ситуации възникващи в четири топовните ендшпили с полезни пояснения от силни шахматисти. Например, два обединени топа могат да станат особено опасни за царя на противниковата страна, когато главната фигура остане без достатъчно надеждно пешечно прикритие; Двата топа могат също да нанесат опустошителен удар, когато те са способни да проникнат в тила на вражеската позиция и да атакуват пешките на противника, което ги прави значително по-силни от само един топ. Като допълнение такива ендшпили (4 топовните) имат интересни особености, типични само за тях и са полезни за шахматистите на всички нива.

Както видяхме с помощта на натиск, белите фигури с редица маневри успяват да увеличат пространството си и в резултат на това, тяхната позиция е станала леко спечелена.