Индекс на статията

gm Никита Витюгов

Системи в които белите се Отклоняват от основните варианти в Френска защита.

Обективно, избирайки подобни продължения, за белите ще бъде сложно да разчитат на дебютно превъзходство. От друга страна, философията в този случай за шахматистите играещи с белите, може да бъде следната: Да се докаже преимуществото в основните варианти е също така сложно, но отклонявайки се от тях, могат да се получат свежи, нестандартни позиции, което не е маловажно и съперника вероятно не ги е изучавал в къщи. В условията на съвременния шахмат, последното обстоятелство придобива все по-голямо значение. Затова е необходимо да имате представа за не-принципиалните продължения от страна на белите.

Първа система: 2. f4.

С такива подчертано спокойни ходове, белите обикновено се стремят да пренесат тежестта на борбата в мителшпила. Не е изключено, те да се стараят да действат по-сигурно.

2.f4-89 партии.pgn